L'ASSEMBLEA

L’ assemblea és l’espai on prenem les decisions. Tothom pot donar la seua opinió o decidir sobre un tema directament, sense jerarquies, d’igual a igual. Les assemblees sempre són obertes a la ciutadania. Els integrants de la mesa de Castelló en Moviment són els encarregats de convocar les assemblees, aixecar acta, posposar la reunió, crear comissions, etc. Pots contactar amb e la mesa enviant un correu electrònic a mesa@castelloenmoviment.org

En aquest apartat també pots trobar el Reglament que regula les assembles, les actes de les assemblees passades i les convocatòries de les futures assemblees.

ACTES

GENER A DESEMBRE 2019

GENER A DESEMBRE 2018

GENER A DESEMBRE 2017

GENER A DESEMBRE 2016

JUNY A DESEMBRE 2015

NOVEMBRE 2014 A MAIG 2015

REGLAMENT

Aquest reglament és una ferramenta metodològica que respon a la necessitat de desenvolupar eficaçment assemblees amb desenes de persones. Presentem un conjunt coherent de passos per fer de la pràctica assembleària una dinàmica col·lectiva basada en tres objectius:

  • eficàcia (clarificar i complir objectius),
  • participació democràtica (informació, transparència, garanties, recollida d’opinions i pressa de decisions)
  • bon clima grupal (cooperació, satisfacció, respecte i confiança).