PARTICIPACIÓ

Castelló en Moviment és un procés en construcció permanent, i ho fem de forma col·lectiva. Per tirar-lo endavant tothom és necessari. En aquest apartat expliquem la nostra estructura organitzativa, s’enumeren les diferents comissions, projectes i les principals àrees de treball. A més expliquem quina és la dinàmica de funcionament. Si tens qualsevol dubte pots contactar amb nosaltres.

ASSEMBLEA

L’Assemblea és el màxim òrgan que regeix Castelló en Moviment, en ella es prenen totes les decisions importants, sempre d’acord al seu reglament. Les diferents comissions, grups de treball i regidors rendeixen comptes de la seua activitat. Entre tots i totes debatem el millor per a Castelló. Es convoca almenys una vegada al mes en sessió ordinària. Pots tindre més informació i saber quan serà la propera convocatòria al següent enllaç.

MESA

La Mesa té l’objectiu de dinamitzar les assemblees ordinàries i  extraordinàries. La formen al menys tres persones adscrites a l’assemblea, i és la responsable d’organitzar i moderar les assemblees, així com de gestionar la documentació referent a elles (convocatòries, ordres del dia, actes,  documentació complementària…). El seu funcionament ve regulat pel Reglament de l’assemblea. Aquest el pots consultar al següent enllaç.

COMISSIONS

Les comissions són un dels motors de Castelló en Moviment. D’acord amb el seu perfil i motivació, cada membre de l’assemblea treballa en cadascuna de les comissions que existeixen. L’assemblea general és l’òrgan de pressa de decisions, però un dels espais de treball de qüestions transversals són les comissions.

 • Comunicació: comunicacio@castelloenmoviment.org
 • Organització i Metodologia: organitzacio@castelloenmoviment.org
 • Administració i Finances: contacte@castelloenmoviment.org
 • Feminismes.
COORDINACIÓ

Des de Coordinació es planifica tot el treball de Castelló en Moviment, tant pel que fa a la institució com fora d’ella. Defineix i prioritza els objectius i l’estratègia política (que sempre ha de validar l’assemblea). Aquest espai  constitueix el nexe directe dels espais institucionals i no institucionals. Està formada per: Regidores, assessores, coordinadores de cadascuna de les comissions, coordinació de l’Oficina Ciutadana (i grups de treball), i un representant de la mesa.

GRUPS DE TREBALL

Els grups de treball aborden temàtiques concretes. Es tracta de persones vinculades per una inquietud compartida. Treballen seguint les pautes de l’assemblea, i proposen accions concretes.

 • Municipalitzacions i control de contractes públics.
 • Drets socials.
 • Model de ciutat (Pla general i mobilitat).
 • Treball, economia i cooperativisme.
 • Ciutat cuidadora.
 • Cultura.
 • Dret a l’habitatge.
 • Participació.
FES-TE AMIC/GA I REP INFORMACIÓ
Documents

Vols rebre les nostres convocatòries? Estàs censat a Castelló en Moviment i vols accedir a les teues dades personals ? Visita el portal d’Amigues de Castelló en Moviment.