Captura3

Descarrega’t l’ordre del dia en pdf

Lloc: Local d’ACPV – Carrer Verge de la Balma – Castelló.

Dia: Dilluns 22/06/2015.

Hora: 19:00h (es recomana arribar-hi un poc abans per fer el procés d’inscripció).

Ordre del dia:

 Possibilitat de revocació de la mesa.

 Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

 Debat i votació sobre la pertinència de que Castelló en Moviment tinga un lloc d’assessora a l’Ajuntament i un altre a la Diputació .

 Aprovació de les bases de la convocatòria per a dos llocs d’assessora, cas que la votació sobre la pertinència de tindre’ls siga positiva.

Pots esmenar el document amb el formulari que hi ha baix d’aquest ordre del dia

 Taula salarial dels càrrecs electes a l’Ajuntament de Castelló.

 Vot de Castelló en Moviment en el Ple de constitució de la Diputació de Castelló.

 Precs i preguntes.


Explicació de l’ordre del dia:

Possibilitat de revocació de la mesa.

Tal i com es recull en el reglament de l’assemblea es pot revocar la mesa al principi de cada assemblea, presentar-hi una mesa alternativa i votar-la.

Aprovació de l’acta anterior.

L’acta està penjada a la pàgina web a disposició de l’assemblea. La mesa en facilitarà una còpia en paper per què qualsevol persona puga consultar l’acta abans d’aprovar-la.

Debat i votació sobre la pertinència de que Castelló en Moviment tinga un lloc d‘assessora a l’Ajuntament i un altre a la Diputació. Dues persones de l’assemblea s’encarregaran de defensar les dues postures, tindre assessores o no en tindre. Desprès es donarà pas al debat i posterior votació.

Aprovació de les bases de la convocatòria per a dos llocs d’assessora, cas que la votació sobre la pertinència de tindre’ls siga positiva.

El document on es recullen les bases de la convocatòria es troba penjat a la web de Castelló en Moviment. Es poden enviar esmenes fins el dia 22 de juny a les 14:00 hores. Si la votació sobre la pertinència de tindre assessores es positiva, es procedirà al debat i aprovació de les bases de la convocatòria. L’equip de treball que ha elaborat el document presentarà a l’Assemblea una proposta sobre les persones que han de formar part de la comissió de selecció.

Taula salarial dels càrrecs electes a l’Ajuntament de Castelló.

Cal decidir la proposta per a la taula salarial dels càrrecs electes que Castelló en Moviment durà al Ple de l’Ajuntament.

Vot de Castelló en Moviment en el Ple de constitució de la Diputació de Castelló.

Cal decidir quin serà el vot de la diputada de Castelló en Moviment per a la Presidència de la Diputació en el Ple de constitució de la Diputació de Castelló.

Precs i preguntes.