Assemblea24

Descarrega’t l’ordre del dia en pdf

Lloc: Local ACPV – Carrer Verge de la Balma – Castelló.

Dia: Dimecres 24/06/2015.

Hora: 19:00h (es recomana arribar-hi un poc abans per fer el procés d’inscripció).

Ordre del dia:

 Possibilitat de revocació de la mesa.

 Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

 Debat i votació sobre la pertinència de que Castelló en Moviment tinga representació en el Consell de Govern de l’Ajuntament.

 Aprovació del model organitzatiu de Castelló en Moviment.

 Precs i preguntes.


Explicació de l’ordre del dia:

 Possibilitat de revocació de la mesa.

Tal i com es recull en el reglament de l’assemblea es pot revocar la mesa al principi de cada assemblea, presentar-hi una mesa alternativa i votar-la.

 Aprovació de l’acta anterior.

L’acta està penjada a la pàgina web a disposició de l’assemblea. La mesa en facilitarà una còpia en paper per què qualsevol persona puga consultar l’acta abans d’aprovar-la.

 Debat i votació sobre la pertinència de que Castelló en Moviment tinga representació en el Consell de Govern de l’Ajuntament.

Dues persones de l’assemblea s’encarregaran de defensar les dues postures, tindre representació en el Consell de Govern o no en tindre. Desprès es donarà
pas al debat i posterior votació.

 Aprovació del model organitzatiu de Castelló en Moviment.

El document on es recull la proposta de model organitzatiu de Castelló en Moviment es troba penjat a la web per consultar-lo i, si es considera oportú,
esmenar-lo o fer-hi aportacions.

 Precs i preguntes.


Esmenes a la proposta organitzativa

Proposta model organitzatiu