Captura3

La comissió de selecció de les persones assessores del grup municipal Unides Podem-Castelló en moviment-Esquerra Unida, constituïda segons indiquen les bases que regulen aquest procés de selecció, informa de la puntuació global dels candidats i candidates que han participat d’aquest procés de contractació.

Igualment, la comissió de selecció informa que totes les decisions preses en el desenvolupament d’aquest procés així com les puntuacions dels diferents apartats de les entrevistes, com la revisió dels mèrits, han estat preses per consens.

TAULA SELECCIÓ ASSESSOR/A GRUP MUNICIPAL

MÈRITS ENTREVISTA PUNTUACIÓ GLOBAL
SGRM 1988 25,1 35 50,1
TSDE 2270 16,1 30 46,1
MUGI3684 30,05 30 60,05
ACEG1991 16,99 28 44,99
LTRR 2404 41,27 35 76,27
JOMM1979 38,25 42 80,25
AGLO4825 11,2 40 51,2
GUGU1981 18,3 30 48,3

TAULA SELECCIÓ ASSESSOR/A TRANSICIÓ ENERGÈTICA

MÈRITS ENTREVISTA TOTAL
RRLT1971 32,6 25 57,6
ALBU1980 30,4 30 60,4
ALMAR 1215 42,44 5 47,44
NJWD1967 38,65 20 58,65
NSPB2019 14,95 20 34,95
ALLI1989 16,5 45 61,5

TAULA SELECCIÓ ASSESSOR/A HABITATGE

MÈRITS ENTREVISTA TOTAL
GMAR1979 14,4 50 64,4
SONS0406 17,45 40 57,45