Transparencia En La Gestio Bases

Busquem a una persona que ens ajuden a traure endavant tots els nostres projectes, t’animes? Revisa les bases de l’oferta de treball per a veure si compleixes els requisits, conéixer el calendari del procés, etc. Pots presentar el teu currículum fins el diumenge 25 de juny del 2017 al mail seleccio@castelloenmoviment.org

Des de Castelló en Moviment busquem un perfil amb coneixements i destreses en municipalisme, polítiques públiques, comunicació política, treball en equip i elaboració i execució de projectes. També es valorarà la implicació en moviments associatius de caràcter social i/o polític, l’experiència professional en llocs les competències dels quals siguen semblants a les competències del lloc, així com la implicació en Castelló en Moviment i/o altres candidatures ciutadanes semblants.

CONSULTA LES BASES EN PDF