Fiscalitat Progressiva
  • L’agrupació electoral proposa participar en el Consell Municipal per a la Inspecció Fiscal i finalitzar amb l’impagament de l’IBI i de la taxa d’escombraries de les empreses concessionàries d’immobles de domini públic.

El Consell municipal és un òrgan de recent constitució nascut amb l’afany de coordinar els departaments de l’administració municipal, incloses accions contra el frau fiscal local. La formació ciutadana ha sol·licitat participar en aquest espai amb l’objectiu «d’aconseguir un tracte fiscal just i igualitari, que finalize amb els privilegis de les grans empreses amb concessions sobre immobles de domini públic».

Des d’abril del 2016 venim alertant sobre la falta de coordinació per afrontar el frau fiscal que més pèrdua d’ingressos comporta al consistori.

El regidor de CseM, Iñaki Vallejo, ha detallat que «des d’abril del 2016 venim alertant sobre la falta de coordinació per afrontar el frau fiscal que més pèrdua d’ingressos comporta al consistori». Vallejo es refereix a la denúncia que el seu grup polític va lliurar en l’Oficina de Cadastre per a inspeccionar aquest aspecte, a la qual no han obtingut resposta. El regidor assenyala que «mentre el govern municipal prioritza el control de guals i ocupació d’espai públic, segueix de perfil amb el més urgent: la revisió dels grans rebuts d’IBI i la seua conseqüència sobre la taxa d’escombraries». Vallejo ha explicat que «aquesta deixadesa comporta pèrdua de recursos econòmics que es podrien destinar a polítiques socials i d’ocupació».

Considerem necessari orientar cap als que més deuen la lluita contra el frau fiscal, en comptes d’assenyalar als ciutadans, els xicotets empresaris i els autònoms

De fet, des del grup municipalista indiquen l’existència d’un informe de l’administració tributària local en el qual s’admet la necessitat de controlar l’alta de les concessionàries, a més de revisar la taxa d’escombraries en els pàrquings en concessió amb caràcter retroactiu. Vallejo ha explicat que «CseM considerem necessari orientar cap als que més deuen la lluita contra el frau fiscal, en comptes d’assenyalar als ciutadans, els xicotets empresaris i els autònoms, just els més perjudicats per les retallades dels últims anys».

Confiem que el govern municipal estudïe la manera de participar en els treballs perquè la gestió estiga a la vista de tots els grups i de tots els ciutadans.

Després d’anunciar aquesta demanda al govern municipal, els membres de CseM romanen a l’espera de resposta. «Confiem que el govern municipal estudïe la manera de participar en els treballs perquè la gestió estiga a la vista de tots els grups i de tots els ciutadans» ha assenyalat l’edil, per finalitzar les seues declaracions alertant que «el discurs de l’herència rebuda no té més recorregut. Cal fer les comprovacions necessàries per solucionar aquesta situació, aplicar l’IBI i la resta de taxes municipals a totes les concessions públiques per igual, incloent la reclamació de les quantitats impagades, amb efecte retroactiu, i crear les eines de control que impedisquen que tornen a repetir-se en el futur les situacions de fiscalitat injusta que suportem».