Juntes

Castelló en Moviment té representació en les diferents estructures de participació ciutadana existents. El nostre compromís és un canvi de rumb en les polítiques de participació ciutadana, per aconseguir aquest gir primer hem de conèixer la realitat amb la que ens enfrontem. En la propera assemblea hem de tancar qui ens representara en aquests espais pel que cal que us hi anoteu (hi ha un formulari abaix d’aquesta notícia).

Cada Junta de districte està formada per un president i vocals que es repartix de la manera següent: dos regidors, dos veïns en representació dels partits polítics amb representació municipal, fins a cinc representants de les associacions de veïns del districte, fins a un representant de les associacions de Mares i Pares d’alumnes dels centres escolars del districte i dos veïns designats per l’alcaldia.

  • Castelló en Moviment tenim aquesta representació:
    – Regidores a: Districte Nord i Sud.
    – Veïnes: Grau i Oest.

Els Consells de Districte són òrgans permanents de participació ciutadana que estenen les seues funcions a un districte per a tractar els assumptes de qualsevol sector que afecte a aquest territori i que analitza i coordina les seues actuacions. Aquest òrgan de Participació Ciutadana es nodreix o sustenta de les Associacions situades en el seu àmbit territorial, que són les estructures bàsiques i organitzades des d’on la ciutadania pot expressar els seus interessos i intervenir en la gestió municipa. Es reuneixen cada 2 o 3 mesos amb convocatòria prèvia amb ordre del dia. + info

Tenim representació veïnal als 6 districtes (Grau, Nord, Sud, Centre, Est i Oest)

REPRESENTANTS ALS CONSELLS SECTORIALS (1 regidor/a + 1 veí/veïna)

Altres:

Reglament General de Participació Ciutadana

Ordre del dia sessions anteriors d’alguns consells