Vila Verda

El novembre del 2017 Castelló en Moviment vam presentar el «Pla Castelló, ara», un conjunt de 3 programes per abordar al llarg del 2018 l’ocupació, l’habitatge i el medi ambient al terme de la nostra ciutat.

Amb aquest dossier pretenem aprofundir en el Programa Vila Verda, una proposta assentada sobre el Pacte del Grau i les aportacions fetes per Castelló en Moviment al nou Pla General d’Ordenació Urbana. En l’acord de govern del Grau, en el seu apartat mediambiental, figuren importants compromisos per a fer de Castelló una vila que aposte clarament per un model de gestió del territori sostenible per a les persones i el seu entorn. Així, ara ampliem amb propostes concretes el camí que podem recórrer en aquesta direcció.

Després de més de dos anys de legislatura evidenciem una escassetat d’avanços en matèria mediambiental. Davant aquest diagnòstic Castelló en Moviment hem desenvolupat aquesta aposta política.

  1. A l’espai urbà consolidat, fomentar el concepte de els carrers complets.
  2. A l’espai de transició amb l’entorn natural del municipi, desenvolupar el concepte de l’anella verda.
  3. Als terrenys agrícoles que disposem, iniciar la figura d’un parc agrari i finalment
  4. A l’àmbit de la marjaleria apostar per la recuperació i renaturalització dels espais de major valor ambiental de la marjal.

DESCARREGA EL DOSSIER COMPLET

Amb aquestes propostes palesem que no estem parlant de quimeres sinó tot el contrari. Arreu del món localitzem ciutats que han sabut apostar per un projecte integral a llarg termini i de consens que els ha permès definir les passes en el seu disseny urbà per a millorar la qualitat de vida dels seus habitants, independentment del color polític del seu Ajuntament. El cas de Vitòria és el més paradigmàtic per la seua trajectòria i l’impacte generat en la ciutat. Vitòria, l’any 2012, va ser la guanyadora de l’European Green City Award després d’un procés de millora de la ciutat que perdura després de trenta anys.

El Programa Vila Verda tracta de desenvolupar aquests conceptes ambientals que engloben la totalitat del terme municipal i que venen a representar les propostes establertes al Pacte del Grau.

Entenem que Castelló, com a ciutat de grandària intermèdia, amb una trama urbana històricament compacta i espais naturals de gran valor, té el potencial per tal d’establir el full de ruta per al compliment a escala local dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per al 2030 de l’ONU i del procés de descarbonització establert a la COP21 de París.

A més, des de Castelló en Moviment proposem com a fita a llarg termini la presentació de candidatura de l’European Green Capital Award. Un objectiu de gran complexitat i valor afegit per a la nostra ciutat, el qual pot unir a tots els actors polítics, socials i empresarials envers un camí comú a recórrer. Amb el Programa Vila Verda anunciem quines poden ser les primeres passes d’aquest sender.