IMG 3101

Des de Castelló en Moviment presentem les nostres grans línies d’actuació per a l’any 2018. El “Pla Castelló, Ara” és el conjunt de 3 inversions i mesures polítiques adreçades a aprofundir el canvi a la nostra ciutat. Es tracta del conjunt de 3 programes estratègics que pretenen deixar una major petjada social i mediambiental en els pressupostos municipals per al 2018. Pensem que en els dos anys que queden cal més valentia per dissenyar un Castelló transformador.

PROGRAMA TREBALLS EN COMÚ.

L’atur i la manca de rendes continua sent el principal problema del veïnat de Castelló. L’impacte de la crisi sobre l’ocupació va ser més intens a Castelló que a la resta de País Valencià. A més, el creixement de contractes i el creixement del número d’afiliats a la seguretat social també és menor. Alhora, aquests contractes són majoritàriament precaris, i, entre les dones no és percep descens com a demandants d’ocupació.

Amb el nom «Treballs en Comú» anomenem la nova edició dels Jornals de Vila per al 2018. Els Jornals de Vila és el nom popular que rebien els treballs que es fan per a contribuir a les càrregues del comú. Es tracta d’oferir treball que beneficie a la comunitat. Proposem un augment de fins a 8 milions d’euros per a oferir 500 jornals de vila, aproximadament la meitat de les persones de la bossa de treball creada.

PROGRAMA 47/DRET A L’HABITATGE.

L’article 47 de la Constitució assenyala que tots i totes tenim dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat i que els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret. En el nostre marc de competències ens trobem un parc municipal d’habitatge social (217 habitatges municipals en propietat + 6 en lloguer) que no augmenta tot i que el 2016 hi havien 166 sol·licituds d’habitatge.

Proposem una partida d’1 milió d’euros per a l’adquisició de 14 habitatges. Aquests es destinarien a cobrir casos d’emergència social i haurien de gestionar-se de forma coordinada entre Serveis Social i l’Oficina d’Habitatge.

PROGRAMA CASTELLÓ VILA VERDA.

Un dels objectiu de Castelló en Moviment és fer de la nostra vila un espai verd. Per això el Pla Castelló Ara contempla un ambiciós pla de restauració i recuperació ambiental de la perifèria de la ciutat que persegueix fonamentalment recuperar el valor ecològic i social d’aquest espai a través de la creació d’un continu natural al voltant de la ciutat articulat per diversos enclavaments.

Proposem una partida de 5 milions d’euros per a la compra i restauració de terrenys en el terme de Castelló. La redacció del Pla General és una oportunitat per a dissenyar una infraestructura verda que avance el Castelló ecològic.

PRESSUPOST 2018.

El “Pla Castelló, Ara” és l’aposta política de Castelló en Moviment per al 2018:

  • Ocupació. Treballs en Comú. 8 milions d’euros, 500 jornals de vila.
  • Habitatge. Pla 47. 1 milió d’euros, 14 habitatges.
  • Medi ambient. Vila Verda. 5 milions. Anella i corredors verds.

La ciutat ja no té un govern sembrat per la sospita de la corrupció, però, això no és suficient per a garantir el canvi. Cal deixar una empremta ambiciosa perquè la ciutadania perceba avanços socials reals. Convidem al govern municipal a arribar a nous acords i incorporar aquestes propostes al pressupost 2018.