Ajuntament De Castelló
  • Després que totes les regidores de CseM hagen actualitzat les seues declaracions de béns i activitats, el grup assembleari alerta de l’existència de situacions no declarades i contradiccions en les declaracions públiques dels regidors del PP.

Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Castelló, de conformitat amb el que estableix l’ordenament jurídic vigent al consistori municipal, han de fer constar les seues activitats i patrimoni al Registre de Béns Patrimonials i Activitats de l’Ajuntament. Aquestes dades han d’actualitzar-se al llarg de la legislatura i fer-se públiques a través del portal de transparència municipal. Després que totes les regidores de l’agrupació electoral actualitzaren les seues dades i de comprovar l’existència de contradiccions i omissions en les declaracions fetes públiques per regidors del PP, Castelló en Moviment ha exigit la revisió i actualització d’aquestes dades a la resta de càrrecs electes d’aquesta institució.

Es tracta de complir amb el que estableix l’ordenament jurídic vigent al consistori municipal.

Segons la formació municipalista, han pogut comprovar que les declaracions de béns i activitats fetes en el moment de presa de possessió de l’acta de regidor per part de regidors del PP, podrien no ajustar-se a la realitat. Així, els municipalistes posen com a exemple els casos dels regidors Vicente Guillamón i Javier Moliner.

En el primer cas, el Sr Guillamón assegura en el seu currículum que des de setembre de l’any 2000 fins a l’actualitat, ve desenvolupant una activitat professional com a treballador en un bar del Grau, però en la seua declaració d’activitats únicament figura com a activitat professional auxiliar estibador, sense esmentar la seua activitat hostalera. Per la seua part, el regidor i President de la Diputació, senyor Moliner, apareix en els registres com a conseller en una coneguda empresa local de recanvis de vehicles industrials fins al 23 de juny de 2017, però aquesta circumstància no figura en la seua declaració d’activitats signada el juny de 2015.

Les declaracions de béns i activitats fetes en el moment de presa de possessió de l’acta de regidor per part de regidors del PP, podrien no ajustar-se a la realitat.

Aquesta circumstància ha encés les alertes de la formació assembleària per a exigir una revisió de les declaracions públiques de béns i activitats de tots els regidors i regidores de la corporació municipal, ja que és necessari que la ciutadania conega si estan percebent ingressos no declarats i la possible incompatibilitat amb l’exercici de càrrec públic. L’agrupació electoral recorda que es tracta de complir amb el que estableix l’ordenament jurídic vigent al consistori municipal.