Declaracions Regidors
  • L’entitat ciutadana va sol·licitar als grups polítics amb representació a l’Ajuntament que s’aprove una moció per a realitzar un estudi independent sobre la qualitat de l’aire.

L’entitat ciutadana Frenem la Contaminació ha proposat als grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Castelló que s’elabore un estudi de qualitat de l’aire del Grau amb l’objectiu d’avaluar la toxicitat de les emissions de les empreses que operen al Polígon del Serrallo i el Port .

Segons explica el regidor de la formació municipalista, Xavi del Señor, després de la demanda d’aquesta plataforma Castelló en Moviment l’ha registrat perquè es debata i s’aprove en el ple de Maig, en cas de sumar suficients suports. La finalitat d’aquesta proposta és «poder aplicar mesures correctores que milloren la qualitat de l’aire que respirem».

Per al portaveu de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, el més rellevant per a realitzar aquest estudi és «realitzar mesuraments des d’altres ubicacions diferents de les actuals i també de partícules que actualment no es contemplen. I sobretot cal que l’entitat que faça aquest estudi no estiga ni vinculada ni patrocinada per les empreses del Port o del Polígon del Serrallo, per tal de garantir la seua independència i fiabilitat».

Del Señor valora positiu que «per fi el govern municipal faça passes davant les insistents queixes dels veïns i les veïnes del Grau i ara anuncien en premsa la creació d’una Taula de la Qualitat de l’Aire. Esperem que sumen a la Plataforma Frenem la Contaminació i a altres entitats ciutadanes del Grau. Perquè una iniciativa així funcione s’ha de tindre voluntat i cal que n’hi haja implicats actors diversos. Si únicament en formen part els causants del problema, difícilment arribarem a solucions que satisfacen les reclamacions de les afectades».

El regidor ha recordat que «el ple de l’Ajuntament va aprovar el maig del 2017 una proposició per a col·locar mesuradors i panells informatius en diferents llocs de la ciutat, entre ells en els terrenys del col·legi públic de la Marina al Grau. Exigim que es facen passes en aquesta direcció».

La demanda d’aquest estudi forma part de les accions que està portant a terme aquesta col·lectiu davant els episodis de forts olors de gas que, com indica la mateixa moció «van provocar la reclusió en les aules de l’alumnat en dues escoles al Grau fins que aquests olors van desaparéixer».