Declaracions Regidors
  • La portaveu adjunta de Castelló en Moviment informa que han presentat una moció perquè s’avance en un estudi tècnic de l’estat de l’immoble i es concrete a quin projecte d’ús ciutadà es destina aquest edifici municipal.

Els grups polítics debatran el ple de maig al voltant de l’antic asil propietat de l’Ajuntament de Castelló situat en la cantonada del carrer governador amb l’avinguda del mar. L’agrupació electoral, Castelló en Moviment, ha proposat que es realitze un estudi tècnic sobre l’estat d’aquest edifici i es concrete un projecte d’ús ciutadà davant la demanda d’espais que existeix a la ciutat.

La moció de la formació assembleària indica que «es tracta d’un immoble tancat des del 2007 i s’han fet diverses propostes per al seu aprofitament. Per exemple, el 2011 el Bloc proposava que les seues dependències foren aprofitades pels artistes de l’Hàbitat Artístic o per a ús municipal, el 2014 el PSOE reclamava un estudi tècnic del seu estat i que es concretara un projecte d’ús ciutadà, i aquest any nosaltres vam demanar la restauració del jardí i la seua obertura com a parc públic».

En l’últim ple es va desestimar aquesta proposta de Castelló en Moviment amb un informe dels serveis tècnics en què indicaven que la proximitat d’un edifici oficial en ús afavoriria la conservació i la correcta utilització d’un espai públic enjardinat. Davant les conclusions dels serveis tècnics, la regidora Peñalver indica que «abans què finalitze aquesta legislatura volem que s’inicie l’estudi tècnic sobre l’estat de l’edifici, es concrete un projecte d’ús ciutadà, s’incloga el calendari de la seua execució, així com la previsió pressupostària per a les diferents fases d’execució, junt a la rehabilitació i obertura a la ciutadania del seu jardí».

El pròxim ple se celebra el 30 de maig a les 17h. La formació municipalista espera aconseguir suficients suports perquè la moció prospere.