Mestrets
  • L’agrupació ciutadana demanda accedir a l’estudi anunciat per l’equip de govern després de l’incendi de juliol en la quadra Borriolenc i així conèixer quines actuacions hi han previstes.

Abordar les problemàtiques generades pels solars abandonats continua entre les preocupacions de l’agrupació ciutadana. L’incendi del passat juliol en un solar de la quadra Borriolenc va conduir als municipalistes a proposar a l’Ajuntament de Castelló que posara en marxa mesures preventives.

Passat tres mesos la formació ciutadana ha recordat que posteriorment a aquest incendi l’equip de govern va anunciar un estudi sobre els solars en desús i el seu manteniment. La regidora Anna Peñalver ha informat que han preguntat en la comissió de drets i serveis de l’Ajuntament “en quin estat està l’esmentat estudi, i com es pensa actuar per a evitar nous incidents d’aquest tipus”.

El sentiment generalitzat de què els barris no tenen el mateix tracte que el centre naix just de temes com aquest.

A més a més, l’agrupació ciutadana el passat juliol va sol·licitar el llistat de sancions i actuacions realitzades relacionades amb la neteja dels solars privats. La regidora Anna Peñalver informa que la seua demanda també pretén esbrinar si s’han recuperat els diners de les intervencions subsidiàries sobre solars de propietat privada, la majoria d’entitats financeres i promotores immobiliàries. Peñalver ha lamentat que “encara no se’ns ha contestat tot i que han passat 2 mesos”.

Finalment, els municipalistes assenyalen que aquesta problemàtica genera entre la població una preocupació a la qual cal respondre amb celeritat. Com a exemple han citat que “el grup de treball d’urbanisme del Consell de Participació també va demanar informació sobre els solars municipals i saber el que es pensa fer en ells.” Per a Peñalver l’Ajuntament deuria abordar-lo ben aviat, ja que “el sentiment generalitzat de què els barris no tenen el mateix tracte que el centre naix just de temes com aquest”.