Transparencia En La Gestio Bases

Busquem a una persona que ens ajuden a traure endavant tots els nostres projectes, t’animes? Revisa molt bé les bases de l’oferta de treball per a veure si compleixes els requisits, conéixer el calendari del procés, etc. Pots presentar el teu currículum fins el diumenge 18 de Setembre a les 24h al mail seleccio@castelloenmoviment.org

En aquesta pàgina web anirem publicant tota la informació relativa a aquest procés de selecció.

La present convocatòria té com a objecte la selecció de personal per a cobrir un lloc d’assessor/a de la formació «Castelló en Moviment» (CSeM), mitjançant un concurs amb dues fases: puntuació de mèrits i entrevista.”

– DESCARREGA LES BASES EN FORMAT PDF. (Publicat el 12 de setembre del 2016).

– DESCARREGA LES BASES EN FORMAT DOC. (Publicat el 12 de setembre del 2016).

– LLISTA PROVISIONAL D’ADMESES I EXCLOSES. (Publicat el 19 de setembre del 2016).

– LLISTA DEFINITIVA D’ADMESES I EXCLOSES. (Publicat el 22 de setembre del 2016).

– BAREMACIÓ I CALENDARI D’ENTREVISTES. (Publicat el 29 de setembre del 2016).

– RESULTAT FINAL PROCÉS DE SELECCIÓ. (Publicat el 13 d’octubre del 2016).

 

CALENDARI ORIENTATIU
01 – Presentació de candidatures. Fins a les 24h del D18/09.
02a – Publicació de la llista provisional d’admeses i excloses en el web de CSeM. L19/09 a les 14h.
02b – Reclamacions a la llista provisional. Fins a les 24h del X21/09.
02c – Publicació de la llista definitiva d’admeses i excloses en el web de CSeM. J22/09 a les 14h.
03a – Acte públic de puntuació dels mèrits a La Teixidora (1ª sessió). L24/09 a les 16h.
03b – Anunci, si escau, de la continuació de l’acte, en el web de CSeM. Abans de les 24’00 del L24/09.
03c – Acte públic de puntuació dels mèrits a La Teixidora (2ª sessió, si escau). M27/09 a les 16h.
04 – Publicació de la puntuació dels mèrits i del calendari d’entrevistes en el web de CSeM. J29/09 a les 14h.
05a – Entrevistes i puntuació de les mateixes: acte públic a La Teixidora (1ª sessió). S01/10 a les 10h. Ho endarrerim al dilluns 3/10.
05b – Anunci, si escau, de la 2ª sessió d’entrevistes en el web de CSeM. Abans de les 24h del S01/10h.
05c – Entrevistes i puntuació de les mateixes: acte públic a La Teixidora (2ª sessió, si escau). L03/10 a les 16h. Ho endarrerim al dimecres 5/10.
06 – Publicació en el web de CSeM de la puntuació de les entrevistes i de les puntuacions globals. M04/10 a les 14h. Ho endarrerim.
07 –  Candidata preseleccionada: presentació de documents i, si escau, prova de competències lingüístiques. X05/10 a les 16h. Ho endarrerim.
08 – Ratificació per l’Assemblea. V07/10 a les 19h. Ho endarrerim.