Pressupost 2019 Parc Agrari
  • Es tracta d’una de les propostes que registraran com a al·legació, junt amb la compra d’habitatge i el Pla d’Inversions per als barris, al pressupost municipal.

La formació assembleària ha detallat la proposta del Parc Agrari, la qual vol pressupostar amb mig milió d’euros per al 2019. Aquesta és una de les propostes que, juntament amb la compra d’habitatge i el Pla d’Inversions en els Barris, Castelló en Moviment presentarà com a esmena al Pressupost municipal de l’any vinent.

El portaveu de l’agrupació electoral, Xavi del Señor, ha explicat que “insistim a impulsar el Parc Agrari amb suficients recursos. És una mesura que pot facilitar el canvi de model productiu a la nostra ciutat, recuperant l’agricultura, coordinant a propietaris, agricultors i agricultores, així com desenvolupar noves vies de distribució”. Castelló en Moviment registrarà aquesta proposta quan quede obert el període que marca el Reglament per fer al·legacions.

Segons l’opinió del regidor “amb aquestes propostes esperem arribar a un acord amb el govern municipal perque el sentit del nostre vot siga favorable al pressupost del 2019”. El regidor ha emfatitzat que “el Pacte de Grau ha de sobrepassar aquesta fase d’embarrancament perquè alenteix l’avanç en mesures fonamentals per a la ciutadania, com són el dret a l’habitatge, l’ocupació, el medi ambient, o en la millora dels nostres barris. Castelló en Moviment treballem perquè la legislatura ha de continuar avançant amb valentia”.

En el cas del Parc Agrari Del Señor ha explicat que “hem fet ja reunions en diferents agents com la Unió de Llauradors, el SERVEF o entitats involucrades en la custòdia del territori. Pensem que aquesta proposta pot promoure un nou desenvolupament local i la generació d’ocupació compatibles amb les característiques específiques del nostre terme. Cal obrir una línia en el Pressupost per assegurar que disposem dels recursos necessaris per a impulsar-lo. A més, el Parc pot fomentar el consum d’aliments de proximitat així com, recuperar i conservar l’espai agrari periurbà. Hi ha exemples, com el cas de Fuenlabrada, on ha resultat una iniciativa efectiva”.