IMG 4341
  • El portaveu Xavi del Señor va anunciar aquesta proposta política en l’últim ple.
  • Consideren que l’alcaldessa deuria tindre un major control polític per part de la cambra municipal.

En el ple municipal del passat dilluns, en el qual es va aprovar el pressupost municipal per a l’any en curs, la formació assembleària Castelló en moviment, per veu del regidor Xavi del Señor, va anunciar «una proposta de sessió de control de l’activitat de l’alcaldia perquè es pose en marxa en la pròxima legislatura i així el plenari puga interpel·lar directament l’alcaldia per retre comptes periòdicament davant els diferents grups polítics amb representació en el ple».

Aquesta mateixa petició la va fer l’alcaldessa Marco el 2012 quan estava en l’oposició. «Pareix que una vegada al govern a Marco se li ha oblidat el que ella mateixa demanava fa uns anys» declara del Señor. Per la seua banda Marco ha declarat en premsa que durà a terme aquestes sessions de control la següent legislatura, al que Del Señor ha respost: «Set anys i la nostra intervenció li ha costat recordar la proposta, esperem que no se li torne a oblidar».

Aquesta proposta política, seguint les paraules del portaveu de l’agrupació electoral, pretén «millorar el Pacte del Grau i el paper de l’alcaldia i superar el model d’alcaldia figurant». L’objectiu últim dels municipalistes amb aquesta proposta és «obrir i millorar la gestió municipal, augmentar la transparència i la rendició de comptes i facilitar una major implicació de l’alcaldia junt amb els diferents grups polítics en el debat sobre les polítiques públiques i el rumb la ciutat».

Del Señor ha detallat que la seua proposta es podria incloure amb un canvi en l’actual «Reglament orgànic del Ple i les seues comissions» i posa com a exemple sobre el text a consensuar amb els diferents grups polítics la següent
proposta: «es farà un ple monogràfic de control i rendició de comptes de la presidència del ple amb una periodicitat anual, d’acord amb la regulació que s’aprove específicament».

Actualment el Reglament del Ple i les seues Comissions contempla com a mecanismes de control les preguntes, els precs, les compareixences, la moció de censura i la qüestió de confiança. Per a la formació assembleària, després de valorar aquesta legislatura, resulten «ferramentes en alguns casos inadequades i en altres insuficients per a fiscalitzar i seguir el treball de l’alcaldia, motiu pel qual fem aquesta proposta per posar-la en marxa en la pròxima legislatura».