Protocolo Desnonaments

Castelló en Moviment vol garantir el correcte compliment del “Protocol antidesnonaments” que vàrem proposar a l’Ajuntament el juny passat. Entre les mesures per paralitzar els desnonaments ha d’haver el compromís dels bancs per, entre d’altres qüestions, facilitar lloguers socials a les famílies afectades.

Durant el passat mes de juliol s’han anat desenvolupant per part de l’Ajuntament i diversos organismes les gestions i contactes per tal de posar en marxa el Protocol proposat per Castelló en Moviment que ha de posar fi als desnonaments sense alternativa habitacional a Castelló de la Plana.

Per tal de garantir el bon funcionament del Protocol, una mesura imprescindible és que l’Ajuntament tinga accés a un parc d’habitatges socials susceptibles de ser destí per a reallotjaments, puntuals o permanents, de famílies que han patit procediments d’execució i llançament hipotecari.

Com afirma Iñaki Vallejo, “els bancs s’han d’implicar en que ningú quede al carrer. L’Ajuntament ha de negociar que els pisos buits dels bancs estiguen a disposició de persones que han sofert execucions hipotecaries i que necessiten, per la seua situació socioeconòmica, accedir a vivendes en règim de lloguer social”. En este sentit, Castelló en Moviment considerem urgent conèixer els avanços que s’han fet al respecte de les negociacions amb les entitats financeres, per tal d’assolir una ciutat on estiga garantit efectivament el dret a un habitatge digne.