Movimiento 15m 1a

Amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i promoure l’activitat associativa, Castelló en Moviment hem proposat que es modifique l’ordenança fiscal que regula la utilització de la via pública, per tal de facilitar la realització d’activitats socials i culturals a la ciutat.

Donada la facilitat tècnica d’aquesta modificació, l’agrupació municipal demanem que s’aplique quan abans millor a fi de no penalitzar la tasca del teixit associatiu local. Tal i com afirma Iñaki Vallejo, “aquesta mesura, recollida al Pacte de Govern, ha de servir, junt a d’altres que entenem que són més complexes d’abordar, a promoure i facilitar l’activitat del moviment associatiu i cultural local”.

Castelló en Moviment impulsarem properament altres iniciatives destinades a enfortir en teixit associatiu i els moviments socials i culturals de la ciutat, per tal de garantir i promoure la participació ciutadana en els assumptes col·lectius.