Remunicipalitzar
  • L’agrupació electoral aposta perquè el sector públic municipal recupere els serveis municipals privatitzats on les desigualtats de gènere són més evidents.

Descarrega Tall de veu

Queda una setmana per a la vaga feminista del 8 de març i per a Castelló en Moviment hi ha diverses raons per a participar-hi. Una d’aquestes raons, explica la regidora Anna Peñalver, és la precarietat en el sectors de treball vinculats a les cures. Així, Peñalver ha declarat que «sempre hem insistit en la recuperació per a la gestió pública de serveis municipals privatitzats com la neteja, l’atenció a persones dependents, o serveis vinculats a l’educació. Són sectors molt feminitzats perquè es vinculen a l’esfera de les cures, tradicionalment associats a les dones. La municipalització és la millor alternativa, ja que com demostren nombrosos estudis oficials, en la majoria de casos, comporten menors costos per a les arques públiques, major control sobre la qualitat i millors condicions laborals.»

Les raons per fer vaga el 8 de març en són moltes: precarietat, bretxa salarial, invisibilització del treball de cures, violències masclistes, retallades de drets…

En aquest sentit, la moció del 8 de març aprovada en el ple municipal de febrer esmentava que en els estudis sobre remunicipalitzacions que s’estan fent des de l’Ajuntament a proposta de la formació assembleària, es prioritzen aquells contractes que tinguen una propera data de venciment, una marcada majoria de dones treballadores, així com la remunicipalització supose millorar les condicions laborals del personal. Peñalver ha fet referència a què «es tracten de treballs en sectors poc valorats socialment i per això moltes vegades coincideix amb pitjors remuneracions i pitjors condicions laborals: temporalitat, jornades parcials, horaris hiperflexibles que no faciliten la vida social…».

Sempre hem insistit en la recuperació per a la gestió pública de serveis municipals privatitzats.

L’aposta de Castelló en Moviment pretén incidir sobre aquesta realitat des del sector públic, especialment des de l’administració local i les competències de l’Ajuntament. Per a la regidora de Castelló en Moviment, la municipalització dels serveis municipals feminitzats és una de les propostes polítiques per afrontar les desigualtats de gènere. «Les raons per fer vaga el 8 de març en són moltes: precarietat, bretxa salarial, invisibilització del treball de cures, violències masclistes, retallades de drets,…Des de l’Ajuntament cal contribuir a combatre-les. La municiplització és una via» ha subratllat Peñalver.