Declaracions Regidors
  • Revisaran el Pla d’Igualtat del personal municipal i valoraran en la contractació pública els plans d’igualtat de les empreses que treballen per a aquesta institució.

Descarrega el tall de veu.

La vaga del 8 de març s’aproxima i el ple de la corporació municipal va aprovar, amb els vots favorables dels socis del Pacte del Grau i l’abstenció del PP i Ciudadanos, una bateria de propostes en matèria d’igualtat.

La regidora de Castelló en Moviment, Anna Peñalver, destaca que «l’administració té un gran pes en l’activitat econòmica de la ciutat, sobretot a través de la prestació de serveis públics. Cal, per tant, assegurar que les empreses que treballen per a aquesta institució implementen mesures d’igualtat que afecten el seu personal. Malauradament, el salari de les dones es continua considerant un simple complement al salari familiar, cosa que està en el fons del que es coneix com a bretxa salarial».

Cal, per tant, assegurar que les empreses que treballen per a aquesta institució implementen mesures d’igualtat que afecten el seu personal.

Però la proposta impulsada pels municipalistes va més enllà i assenyala a la mateixa corporació municipal. Així, Peñalver indica que aquesta exigència també s’ha d’aplicar a les polítiques de personal del propi Ajuntament, que compta amb una plantilla de gairebé 1.300 persones, actualitzant el Pla d’Igualtat del personal municipal i establint mecanismes objectius de seguiment. «Hem d’abordar el tema de les retribucions, que inclou aspectes sovint opacs com les productivitats i les hores extres, però també les mesures de conciliació laboral o els tipus de feines que fan homes i dones i com es valoren, si volem avançar en l’eradicació de qualsevol discriminació de gènere», ha aclarit Peñalver.

La vaga es planteja, no només com la clàssica vaga de treball assalariat. Inclou també una vaga de consum, de cures i estudiantil.

Aquesta iniciativa s’emmarcava en la moció pel 8 de març, dia de la dona treballadora. Enguany dones de tot l’Estat estan organitzant una vaga, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones Treballadores. La regidora ha detallat que «la vaga es planteja, no només com la clàssica vaga de treball assalariat. Inclou també una vaga de consum, de cures i estudiantil. L’objectiu és visibilitzar tot el pes que recau de manera injusta sobre les dones, derivat de la divisió sexual de treball en la nostra societat patriarcal i capitalista.» D’aquesta manera, i en concordança amb les reivindicacions per la igualtat, Castelló en Moviment secundarà la vaga feminista del pròxim 8 de març.