Declaracions Anna Feminismes
  • Castelló en Moviment ha consensuat amb els socis del Pacte del Grau una moció per modificar la fiscalitat municipal amb l’objectiu de lluitar contra les desigualtats de gènere.

La formació assembleària espera que en el pròxim ple municipal s’aprove una moció per a aconseguir una fiscalitat municipal amb perspectiva de gènere. Segons explica la regidora Anna Peñalver «comptem amb el suport del Pacte del Grau per engegar el treball necessari per a lluitar contra les desigualtats de gènere i fer els canvis oportuns en la fiscalitat d’àmbit municipal».

Aquesta moció pretén incidir en els principals instruments normatius de l’Ajuntament, les ordenances fiscals i els preus públics. Peñalver ha explicat que «en el cas de la divisió sexual del treball i les desigualtats de gènere que aquesta genera, s’ha de tenir en compte que l’impacte d’un mateix tribut o preu pot afectar de manera diferent a dones i homes». La portaveu adjunta de l’agrupació electoral concreta que «hi ha una realitat invisibilitzada que cal incorporar als aspectes fiscals». En concret la moció fa referència als serveis directament relacionats amb les cures (Servei d’Ajuda o Domicili o escoles infantils), la mobilitat, l’esport i l’ús de l’espai públic.

Des de Castelló en Moviment indiquen que «el municipalisme ha de capgirar les prioritats locals, desafiar el masclisme i la injustícia de gènere. Hem d’apostar per un municipalisme violeta persistent».

En aquest sentit la proposta plenària indica la necessitat d’analitzar la incidència de la política fiscal de l’Ajuntament sobre la realitat de les dones i els homes i introduir les modificacions adients per tal que els ingressos i la política fiscal de l’Ajuntament es convertisquen en un element més de la lluita contra les desigualtats de gènere. convertisquen en un element més de la lluita contra les desigualtats de gènere.

Finalment la regidora Peñalver apunta que «l’experiència de diversos municipis a on s’està començant a treballar per una fiscalitat amb perspectiva de gènere ens mostra que existeix un problema comú a tots els consistoris en la manca de xifres desagregades per sexe, el que ens permetria dur a terme aquest tipus d’anàlisis i corregir les polítiques públiques en clau feminista. L’Ajuntament de Castelló no n’és una excepció. Esperem canviar aquesta realitat».