Declaracions Regidors Amiant
  • La regidora Paz Beltrán exigeix un inventari de totes les instal·lacions municipals que encara tenen aquest element prohibit des de 2005.

Castelló en Moviment portarà al Ple d’aquest dijous que ve una moció on demana a l’Ajuntament un Pla de retirada dels residus de fibrociment, pols d’amiant, fibres, fangs de decantació i amiant dur dels edificis municipals de la ciutat de Castelló. Es tracta d’uns materials que la Comissió Europea va prohibir definitivament l’any 2005 per ser un contaminant perillós per a la salut pública.

«Vam preguntar en comissió i se’ns va respondre que en l’estiu del 2015 ja es va retirar l’amiant dels col·legis, però no així de la resta d’instal·lacions municipals, i tampoc hi ha per ara un calendari per fer-lo. Així que portem l’assumpte al Ple perquè hi haja un mandat per fer-ho», explica la regidora de Castelló en Moviment, Paz Beltrán.

L’amiant, pel seu baix cost i la seua resistència, va ser un producte molt emprat en moltes de les construccions que es van realitzar al país entre els 60 i els 80. Als 90 la Comissió Europea ja va iniciar la seua prohibició en diferents aplicacions després que diversos informes de salut pública advertiren sobre els seus riscs.

«Entenem que la retirada completa ha de ser progressiva i que serà costosa, però per ara demanem que es dissenye un Pla perquè es planifique eixa retirada una volta ja tinguem identificades totes les instal·lacions municipals que tenen aquests materials i que poden augmentar el risc de patir malalties de les persones que les empren», afegeix Beltrán.