Declaracions Regidors
  • La regidora Beltran considera que se segueix sense prioritzar la política municipal adreçada a garantir el dret a l’habitatge i valora que «hi ha una manca d’iniciativa per part de la regidoria d’habitatge».

La regidora de Castelló en Moviment, Paz Beltrán, valora que «el govern municipal segueix sense prioritzar tot el que fa referència a polítiques adreçades a garantir el dret a l’habitatge».

«Davant les evidents mancances de la política d’habitatge municipal vam proposar en el ple de desembre del 2017 que es dotara del personal necessari l’Oficina d’habitatge. Es tracta d’una moció aprovada pel ple de l’Ajuntament i 6 mesos després no s’ha executat» explica la regidora.

La proposta de la formació assembleària es basa en un Informe en matèria d’habitatge de l’Ajuntament de Castelló encomanat pel govern municipal a iniciativa dels municipalistes i realitzat per una consultora externa. Aquest estudi assenyala que l’Oficina d’habitatge hauria de comptar amb una plantilla amb diferents perfils professionals per facilitar un treball més sistematitzat.

Beltran indica que «per tal de transitar cap a una veritable política estructural d’habitatge cal dotar del personal necessari els instruments municipals que s’han posat en marxa. Així ho assenyala l’Informe de setembre del 2017 i una moció de desembre de 2017. En canvi ens trobem que l’Oficina segueix infradotada del personal necessari per a avançar cap a una política municipal orientada a garantir el dret a l’habitatge».

Aquests fets són els que han portat de nou a l’agrupació electoral ha reprovat el que defineixen com a «manca d’iniciativa de la regidoria d’habitatge».