Declaracions Regidors
  • El regidor Vallejo informa que aquesta setmana es reuniran els grups polítics de l’Ajuntament per abordar les ordenances fiscals.
  • Des de la formació assembleària incideixen en la perspectiva de gènere.

Al llarg d’aquesta setmana els diferents grups polítics amb representació de l’Ajuntament es reuniran per abordar la fiscalitat municipal. El regidor de Castelló en Moviment, Iñaki Vallejo, ha assenyalat que el seu grup polític està centrat a introduir la perspectiva de gènere a les ordenances fiscals de competència municipal.

Vallejo ha recordat que en el ple de març es va aprovar una moció perquè l’Ajuntament avance cap a una fiscalitat amb perspectiva de gènere. La proposta, tal com explica el regidor indica que «cal analitzar la incidència de la política fiscal de l’Ajuntament sobre la realitat de les dones i els homes i el seu potencial com a instrument per a construir una ciutat més equitativa en termes de gènere».

A més, el regidor de l’agrupació electoral ha senyalat que «les ordenances fiscals determinen els ingressos municipals que permeten el desplegament de les polítiques públiques de l’Ajuntament. Són un instrument en la capacitat de potenciar o desincentivar determinats comportaments, actituds o relacions socials. En totes dos vessants, la fiscalitat es converteix en un poderós instrument per a lluitar contra les desigualtats o per a perpetuar-les».

Aquesta proposta presentada pels socis del Pacte del Grau assenyala la necessitat d’obtindre dades desagregades per sexe i nous indicadors, per tal de poder dur a terme aquesta anàlisi, establint el treball conjunt i la coordinació indispensable entre diferents departaments de l’Ajuntament, en benefici de la transparència, i amb altres administracions posseïdores de dades útils a aquest fi.

Vallejo emfatitza que «a partir d’aquesta anàlisi, hem de buscar els instruments fiscals i introduir les modificacions adients per tal que els ingressos i la política fiscal de l’Ajuntament es convertisquen en un element més de la lluita contra les desigualtats de gènere».