Desti Diners 01

Des del principi de la nostra campanya ens vam comprometre a que treballariem des de les persones i per a les persones, i això incloïa el finançament. La nostra campanya s’ha fet totalment amb aportacions i préstecs de persones, i ho hem fet de manera transparent: tothom pot consultar els nostres comptes.

A més de les persones que han fet microprèstecs o aportacions anònimes, una part molt important dels diners ha vingut de la campanya de crowdfunding en la que han col·laborat més de 30 persones. A totes elles els ho volem agrair: milers de gràcies a totes!

 • Àlex
 • Alfred Harry
 • Antoni
 • Antonio
 • Avel·lí
 • Carles
 • Ernesto
 • Fran
 • Ignacio
 • Inmaculada
 • Jordi
 • Jose A.
 • Jose R.
 • Laura
 • Luis
 • Marcos
 • Maria N.
 • Maria Angeles B.
 • Maria Ángeles C.
 • Maria Carmen
 • Maria Cristina
 • Nacho
 • Pau
 • Pilar
 • Ramón
 • Rosario
 • Sabina
 • Salvador
 • Teresa
 • Vicente
 • Victor
 • Xavi

Desde el inicio de nuestra campaña nos comprometimos a trabajar desde las persones i para las personas, y eso incluia la financiación. Nuestra campaña se ha hecho totalmente con aportaciones y préstamos de personas, y lo hemos hecho de manera transparente: todo el mundo puede consultar nuestras cuentas.

Además de las personas que han hecho micropréstamos o aportaciones anónimas, una parte muy importante del dinero ha llegado de la campaña de crowdfunding en la que han colaborado más de 30 persones. A todas ellas queremos agradecerselo: miles de gracias a todas!

 • Àlex
 • Alfred Harry
 • Antoni
 • Antonio
 • Avel·lí
 • Carles
 • Ernesto
 • Fran
 • Ignacio
 • Inmaculada
 • Jordi
 • Jose A.
 • Jose R.
 • Laura
 • Luis
 • Marcos
 • Maria N.
 • Maria Angeles B.
 • Maria Ángeles C.
 • Maria Carmen
 • Maria Cristina
 • Nacho
 • Pau
 • Pilar
 • Ramón
 • Rosario
 • Sabina
 • Salvador
 • Teresa
 • Vicente
 • Victor
 • Xavi