55ef10122b21d R 1441730627028 0 48 628 371
  • En la Comissió de Drets i Serveis l’agrupació ciutadana va sol·licitar informació sobre la gestió municipal d’aquest dret fonamental, actualment gestionat per la mercantil FACSA.

El regidor de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, ha declarat que el seu grup polític ha demanat informació sobre la gestió dels serveis municipals per part d’empreses privades. El seu objectiu, segons relata, és millorar la qualitat dels serveis públics de competència local.

Períodes de sequera cada vegada més persistents, pel que cal una gestió òptima d’aquest bé comú.

Així, en la Comissió de Drets i Serveis de l’Ajuntament del Señor va sol·licitar una còpia dels informes de gestió del servei d’aigua potable. El regidor municipalista argumenta que aquesta demanda està motivada pel seu compromís “en l’optimització dels recursos municipals per a millorar els serveis públics”.

Per a del Señor “l’aigua és un element fonamental per a la vida”, alhora, considera que les conseqüències del canvi climàtic han conduït a “períodes de sequera cada vegada més persistents, pel que cal una gestió òptima d’aquest bé comú”.

Aquesta acció s’emmarca en l’activitat que està portant endavant l’agrupació ciutadana per millorar la qualitat dels serveis públics. Reunions amb sindicats, demandes d’informació, reunions amb empreses, etc. Per al portaveu assembleari es tracta de “garantir els béns comuns i millorar la seua gestió”.