Auditoria
  • L’agrupació ciutadana considera que el PP emparava la concessió arbitrària de la gestió de les grans activitats festives amb finalitats lucratives. A més, assenyalen la permissivitat en l’ús d’Associacions Culturals amb un funcionament mercantil.

La comissió d’investigació inicia les compareixences aquest dimecres 3 de novembre, a les 16 h en el ple de l’Ajuntament, abordant la gestió de la Carpa Alemana i de la Fira Alternativa. La formació municipalista, Castelló en Moviment, ha exposat els motius pels quals ha demanat aquestes compareixences.

La Carpa Alemana.

La Carpa Alemana estava gestionada per una Associació sense ànim de lucre presidida per Maria López, filla de l’expresident de la Junta de Festes i reina de les festes el 2006. També componien l’Associació, José R. Garcés, el qual s’encarregava de la comptabilitat de la Fundació Municipal de Festes, i Juan Carlos Vidal, antic membre de la Junta de Festes. Aquesta entitat, denominada «Associació cultural i gatronòmica Beerfest», es va encarregar de la carpa durant els anys 2014 i 2015.

Ens preguntem quin ús es donava als ingressos de la carpa, ja que no existeix constància en la documentació.

Segons va respondre el regidor de festes d’aquells anys, el popular Joaquín Torres, a les preguntes d’Esquerra Unida, no existien contractes o autoritzacions administratives amb l’Associació Beerfest. L’objectiu és aclarir com es gestionaven aquestes activitats per la Junta de Festes. «Necessitem esbrinar com funcionava aquesta Associació i la Fundació. Ambdues vinculades a la família López i sense cap documentació de la relació jurídica establida ni del control comptable» ha declarat Vallejo.

El regidor ha emfatitzat que en les festes del 2016 una empresa va oferir 90.000 euros per a gestionar aquesta carpa, «la qual cosa constata que no es tracta d’una activitat sense lucre. Ens preguntem quin ús es donava als ingressos de la carpa, ja que no existeix constància en la documentació, i a l’igual que amb tots diners públics cal deixar constància.»

Fira Alternativa.

En el cas de l’Associació Amics de la Natura, la formació ciutadana s’ha trobat amb la concessió automàtica any rere any de la Fira Alternativa a aquesta entitat sense cap procediment legal. «No consta cap procés de contractació» ha declarat Vallejo, per a afegir a continuació, «tampoc hem localitzat pagaments de taxes per ocupació de via pública fins a l’any 2014».

El PP permetia l’ús d’Associacions culturals en activitats amb clara finalitat lucrativa. Sense concurs, sense contracte, sense comptabilitat pel que s’escapa del control del públic.

Cal recordar que Amics de la Natura s’ha encarregat d’aquesta activitat durant 29 anys, dels quals 27, segons els consta a Castelló en Moviment «no pagaven taxa d’ocupació de la via pública». En aquest període, Amics de la Natura cobrava als Feriants una «aportació econòmica voluntària» fixada segons metres lineals i tipus d’activitat, «pel que existien moviment de capitals sense reflex de quin és el seu ús posterior».

Per a finalitzar, des de la formació ciutadana han assenyalat que aquestes compareixences tenen en comú l’ús d’entitats sense ànim de lucre -associacions culturals-, per a gestionar projectes de caràcter empresarial. «El PP permetia l’ús d’Associacions culturals en activitats amb clara finalitat lucrativa. Sense concurs, sense contracte, sense comptabilitat pel que s’escapa del control del públic» ha opinat Iñaki Vallejo.