Arrels Ub 1
  • La regidora Beltrán ha informat de les propostes de Castelló en Moviment en l’àmbit de les persones sense llar amb l’objectiu de millorar l’assoliment dels objectius de les polítiques municipals en aquest àmbit.

L’agrupació ciutadana ha valorat l’estudi de la Taula Tècnica de persones sense llar a Castelló. Segons s’extrau de l’anàlisi d’aquest treball el principal motiu que ha portat al carrer a les persones que hi estan actualment a Castelló són els problemes laborals; i indiquen, també, que es tracta de persones que, majoritàriament (72%), pretenen romandre a la ciutat.

Es tracta, segons ha informat, de plantejar alternatives basades també en l’anàlisi d’altres experiències.

La informació recaptada ha portat al grup de treball sobre benestar social de Castelló en Moviment a elaborar un document en el qual es justifica la necessitat de repensar la política municipal sobre persones sense llar. La regidora municipalista Paz Beltrán ha assenyalat que «l’alberg i el menjador estan destinats a cobrir les necessitats més immediates de les persones sense sostre, i la seua capacitat sovint és suficient». A més, el treball realitzat per Castelló en Moviment considera que aquests recursos «no s’ajusten a un perfil de persones que pretenen viure a Castelló i trobar treball».

A partir d’aquestes reflexions Paz Beltrán ha informat de les propostes que tenen entre les mans per reorientar la política municipal per a les persones sense llar. Es tracta, segons ha informat, de plantejar alternatives basades també en l’anàlisi d’altres experiències.

Es tracta de plantejar una forma diferent d’afrontar el fenomen de les persones sense llar.

Així, consideren que el projecte «Housing First» es constitueix com una proposta innovadora que assumeix l’habitatge com un dret fonamental i un requisit previ per a resoldre altra classe de problemes, com els socials, sanitaris o laborals. En paraules de la regidora Beltrán «es tracta de plantejar una forma diferent d’afrontar el fenomen de les persones sense llar: facilitar habitatges accessibles i amb caràcter permanent a les persones que es troben en pitjor situació. La idea principal és que l’habitatge és el primer que hem de facilitar a les persones, a més de suport que els ajude a mantenir-s’hi