Declaracions Regidors Paz
  • Paz Beltrán i Iñaki Vallejo es reuneixen amb la regidoria d’habitatge de la Vall d’Uixó, Carmen Garcia, per posar en comú les polítiques públiques destinades a garantir aquest dret constitucional.

L’activitat de Castelló en Moviment per a millorar en les polítiques municipals sobre habitatge continua. Segons detalla la regidora Paz Beltrán, Castelló en Moviment es van reunir amb la regidora d’habitatge de la Vall d’Uixó, Carmen Garcia, amb la finalitat d’intercanviar experiències al voltant de les diferents iniciatives que estan portant a terme per a garantir l’accés a l’habitatge.

La regidora de Castelló en Moviment, Paz Beltran, ha informat que «en el cas de Castelló l’Oficina d’habitatge té un programa de captació d’habitatge buit per a destinar-lo a la bossa d’habitatge per a demandants de lloguer social. A més, en el pressupost municipal consta 1 milió d’euros per a ampliar el parc municipal, congelat des de l’etapa del PP. La reunió amb la regidora de la Vall d’Uixó ha servit per conéixer amb detall com podem millorar l’efectivitat d’aquests programes».

Gaudir d’un habitatge digne i adequat ve recollit en l’article 47 de la Constitució, com un dret de tots els espanyols. Hi ha un mandat clar perquè els poders públics promoguen les condicions per fer efectiu aquest dret.

Aquesta reunió s’emmarca dins de les accions del «Pla, Castelló ara», el conjunt de propostes de Castelló en Moviment incloses en el Pressupost del 2018 recentment aprovat. En aquest cas, l’agrupació electoral continua estudiant les polítiques públiques en habitatge d’altres ajuntaments per valorar quines propostes es poden traslladar a Castelló.

Beltran recorda que «gaudir d’un habitatge digne i adequat ve recollit en l’article 47 de la Constitució, com un dret de tots els espanyols. Hi ha un mandat clar perquè els poders públics promoguen les condicions per fer efectiu aquest dret». L’habitatge i els desnonaments s’han convertit en un dels eixos principals de la tasca de la formació assembleària al llarg d’aquesta legislatura.

La regidora insisteix en què s’ha de continuar avançant en aquesta línia. Així, ha declarat que «cal donar resposta a les necessitats de la ciutadania i d’aquelles persones que més ho necessiten. Mentre aquest dret humà no estiga plenament garantit continuarem treballant per aprofundir en un dels nostres objectius cardinals».