Tag Assemblea 11

La iniciativa Guanyem Castelló se presentarà a las eleccions baix la marca electoral “Castelló en Moviment”, tal i com va acordar la l’onzena assemblea celebrada el passat dijous 5 de març. La candidatura jugarà amb el lema “Guanyem Castelló en Moviment” per a traslladar la reputació de la primera a la nova nomenclatura electoral.

Guanyem Castelló, i la resta de candidatures municipals que han aparegut a la resta de l’estat amb el mateix nom, s’ha vist obligada a canviar el nom de la seua candidatura, ja que eixa marca es va inscriure davant el Ministeri de l’Interior per un altra organització amb fins lucratius. Malgrat les denúncies per apropiació indeguda interposades en diferents ciutats de l’estat, les candidatures han optat per buscar noves marques.

“La política de Castelló roman immòbil des de fa més de 20 anys: el PP governa sense concessions i l’oposició juga un paper testimonial. La nostra candidatura ciutadana mourà l’Ajuntament i la ciutat desprès de 2 dècades de ‘tansemfotisme’ i passivitat política, així que per això hem optat per aquest nom”, explica Francesc Artola, portaveu de Guanyem Castelló.La iniciativa Guanyem Castelló se presentará a las elecciones bajo marca electoral “Castelló en Moviment”, tal y como acordó en la undécima asamblea celebrada el pasado jueves 5 de marzo. La candidatura jugará con el lema “Guanyem Castelló en Moviment” para trasladar la reputación de la primera marca a nueva nomenclatura electoral.

Guanyem Castelló, y el resto de candidaturas municipales que han aparecido en el resto del estado con el mismo nombre, se vio obligada a cambiar el nombre de su candidatura, ya que esa marca se inscribió ante el Ministerio del Interior por otra organización con fines lucrativos. A pesar de las denuncias por apropiación indebida interpuestas en diferentes ciudades del estado, las candidaturas han optado por buscar nuevas marcas.

“La política de Castellón permanece inmóvil desde hace más de 20 años: el PP gobierna sin concesiones y la oposición juega un papel testimonial. Nuestra candidatura ciudadana moverá el Ayuntamiento y la ciudad después de 2 décadas de ‘tansemfotisme’ y pasividad política, así que por eso optamos por este nombre”, explica Francesc Artola, portavoz de Guanyem Castelló.