Lloc: Centre cultural La Marina – C/ Marina Espanyola, 19. Grau de Castelló.

Dies: Dimecres 18/03/2015 i Divendres 20/03/2015.

Hora: 19:00h (es recomana arribar un poc abans per fer el procés d’inscripció).

Es va a realitzar una única assemblea en dues jornades amb un únic ordre del dia.

Ordre del dia:

  • Possibilitat de revocació de la mesa.
  • Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  • Informe dels treballs que realitzen les comissions.
  • Presentació i ratificació de les candidatures a les primàries.
  • Precs i preguntes.