Concurs Logo

La iniciativa Guanyar Castelló és tasca de tothom ha organitzat un concurs per a triar el logo amb la participació de totes les persones que vulguen aportar les seues propostes. Els dissenys d’emblemes es podran enviar fins al 25 de gener al correu electrònic guanyemcs@gmail.com.

“El concurs és simbòlic, però volem començar a obrir oportunitats perquè la ciutadania puga participar en aquesta candidatura i la senta com a seua. Així que crear vies per a participar en l’elecció de la imatge corporativa ens ha semblat un bon inici”, expliquen des de la comissió de comunicació de Guanyar Castelló.

Entre tots els dissenys que arriben es realitzarà una votació fins al dia 30 de gener a les 14 h mitjançant la web guanyemcastello.org. Les tres propostes més votades es debatran en la propera assemblea oberta de la iniciativa, el divendres 30 de gener a les 19.00 en la Casa de la Cultura (Carrer Antonio Maura). I entre eixes tres s’escollirà la que més s’adequa al nom definitiu de la candidatura, que també es triarà eixe dia.La iniciativa Guanyar Castelló és tasca de tothom ha organizado un concurso para escoger su logo con la participación de todas las personas que quieran aportar sus propuestas. Los diseños de emblemas se podrán enviar hasta el día 25 de enero al correo electrónico guanyemcs@gmail.com

“El concurso es simbólico, pero queremos empezar a abrir oportunidades para que la ciudadanía pueda participar en esta candidatura y sentirla como suya. Así que crear vías para participar en la elección de la imagen corporativa nos ha parecido un buen comienzo”, explican desde la comisión de comunicación de Guanyar Castelló.

Entre todos los diseños que lleguen se realizará una votación hasta el día 30 de enero a las 14 h mediante la web guanyemcastello.org. Las tres propuestas más votadas se debatirán en la próxima asamblea de la iniciativa, el viernes 30 de enero a las 19.00 en la Casa de la Cultura (Calle Antonio Maura). Y entre esas tres se escogerá la que más se adecúe al nombre definitivo de la candidatura, que también se escogerá ese día.