La 6a assemblea de Guanyar Castelló ha tingut lloc al Centre Cultural La Marina del Grau. A l’assemblea han assistit més de 80 persones, que han decidit el codi ètic de la candidatura municipal i la forma jurídica sota la qual concorreran a les eleccions: una agrupació d’electors.

El codi ètic de la iniciativa Guanyar Castelló per a la Ciutadania s’ha aprovat per consens, amb només dues esmenes sobre el text original presentat per la comissió de programa. Aquest codi ètic limita el salari dels representants públic a 3 vegades el salari mínim interprofessional, contempla la revocabilitat de càrrecs, recull la limitació pel que fa a la dedicació a l’empresa privada i l’exercici del càrrec públic que puga ser susceptible de portes giratòries, i també s’aprova que no es podran presentar a les primàries les persones que ja hagen exercit càrrec públic durant dues legislatures.

Pel que fa a la forma jurídica, l’assemblea de Guanyar Castelló ha decidit per majoria simple concórrer a les eleccions municipals sota la forma jurídica d’agrupació d’electors, després de dues hores de debat sobre un document amb pros i contres de cada una de les formes jurídiques possibles.La 6ª asamblea de Guanyar Castelló ha tenido lugar en el Centro Cultural la Marina del Grao. Con una asistencia de 80 personas, la asamblea ha decidido el código ético de la candidatura municipal y la forma jurídica bajo la que concurrirán a las elecciones: agrupación de electores.

El código ético de la iniciativa Guanyar Castelló para la Ciudadanía se ha aprobado por consenso, con sólo 2 enmiendas sobre el texto original presentado por la comisión de programa. Este código ético limita el salario de los representantes públicos a 3 veces el salario mínimo interprofesional, contempla la revocabilidad de los cargos, recoge la limitación de la dedicación a empresas privadas relacionadas con la función público en los 3 años posteriores a la legislatura, y también aprueba que no se podrán presentar a las primarias personas que hayan ejercido un cargo público durante dos legislaturas.

Respecto a la forma jurídica, la asamblea de Guanyar Castelló ha decidido por mayoría simple concurrir a las elecciones municipales bajo la forma jurídica de agrupación de electores, después de dos horas de debate sobre un documento con pros y contras de cada una de las formas jurídicas posibles.