Concurs Logo Votacio2

La iniciativa Guanyar Castelló és tasca de tothom convida a tota la ciutadania de Castelló a votar quin ha de ser el logo que encapçale la identitat de la candidatura. Després de rebre els dissenys de totes les persones interessades a participar en un concurs per escollir el logotip, ara s’inicia un procés d’elecció del disseny definitiu. Qualsevol persona que vulga votar només haurà de fer click ací.

“El concurs és simbòlic, però volem començar a obrir oportunitats perquè la ciutadania puga participar en aquesta candidatura i la senta com a seua. Així que crear vies per a participar en l’elecció de la imatge corporativa ens ha semblat un bon inici”, expliquen des de la comissió de comunicació de Guanyar Castelló.

Guanyem Castelló va demanar la setmana passada que totes les persones que volgueren participar en el concurs enviaren els seus dissenys per a, entre tothom, escollir la millor imatge de la candidatura. La comissió de comunicació ha rebut en aquests dies 13 propostes, entre les quals ara s’haurà de resoldre el concurs. Les votacions duraran fins al divendres 30 a les 12 h, ja que eixe dia a les 7 de la vesprada se celebra la 7a assemblea de la iniciativa on, a més del logo, s’escollirà el nom definitiu baix el qual concorrerà a les municipals.La iniciativa Guanyar Castelló és tasca de tothom invita a toda la ciudadanía de Castellón a votar cuál debe ser el logo que encabece la identidad de la candidatura. Después de recibir los diseños de todas las personas interesadas en participar en un concurso para escoger el logtipo, ahora se inicia un proceso de elección del diseño definitivo. Cualquier persona que quiera votar sólo tiene que hacer click aquí.

“El concurso es simbólico, pero queremos empezar a abrir oportunidades para que la ciudadanía pueda participar en esta candidatura y sentirla como suya. Así que crear vías para participar en la elección de la imagen corporativa nos ha parecido un buen comienzo”, explican desde la comisión de comunicación de Guanyar Castelló.

Guanyem Castelló pidió la semana pasada que todas las personas que quisieran participar en el concurso enviaran sus diseños para, entre todos, escoger la mejor imagen de la candidatura. La comisión de comunicación ha recibido en estos días 13 propuestas, entre las que ahora se deberá resolver el concurso. Las votaciones durarán hasta el viernes 30 a las 12 h, ya que ese día a las 7 de la tarde se celebra la 7ª asamblea de la iniciativa en la que, además del logo, se escogerá el nombre definitivo bajo el que se concurrirá a las elecciones.