El Roto
  • Després de 6 mesos de funcionament en la Mesa d’Emergència Social, la formació ciutadana valora críticament que el parc d’habitatges municipals continua sense ampliar-se.

La Mesa d’Emergència Social va començar a funcionar el passat Març, a proposta de Castelló en Moviment, amb la voluntat de coordinar els grups polítics signants de l’Acord del Grau.

A l’igual que els Jornals de Vila i el transport públic per a persones en l’atur, mesures impulsades pels municipalistes, aquesta iniciativa tenia la voluntat de constituir una Mesa amb diferents regidores per “impulsar accions en matèria d’emergència social, capitanejada per l’alcaldessa, posant els recursos materials, personals i polítics necessaris per accelerar les mesures de rescat ciutadà”.

Vam demanar que encapçalara aquesta proposta per la situació d’emergència social que vivim a Castelló. Desgraciadament sols va vindre a una reunió.

Després de 6 mesos de funcionament, la formació municipalista, per veu de la seua regidora Paz Beltrán, ha comunicat la valoració que hi fan d’aquesta primera etapa. El balanç més negatiu se centra en l’habitatge. “Estem molt insatisfets amb la regidora d’habitatge ja que portem 6 mesos de retard en aconseguir ampliar el parc públic de lloguer social i els avenços són escassos i a un ritme lentíssim” ha destacat Beltrán. La regidora aspira a que s’agilitze ben aviat i abans que finalitze l’any es pose en marxa un concurs públic per llogar habitatges amb els que constituir una borsa de lloguer social.

Estem molt insatisfets amb la regidora d’habitatge ja que portem 6 mesos de retard en aconseguir ampliar el parc públic de lloguer social.

Així, des de l’agrupació municipalista assenyalen que no s’ha pressionat suficient els bancs, no s’ha accelerat l’obtenció d’habitatges, s’ha descartat destinar personal públic a l’oficina d’habitatge i tampoc tenen resposta sobre la seua demanda per avançar el pagament de la Renda Garantida. La regidora Beltrán també ha assenyalat l’absència de l’alcaldessa en les qüestions de caire social. “Vam demanar que encapçalara aquesta proposta per la situació d’emergència social que vivim a Castelló. Desgraciadament sols va vindre a una reunió” ha assenyalat Beltrán.