Banner Face Pgou
  • Presenten 10 al·legacions al Pla d’Ordenació Detallat. Consideren especialment greu que no es contemple un Pla d’habitatge municipal que desenvolupe les polítiques públiques per garantir aquest dret humà.

Castelló en Moviment considera que l’actual Pla General té un ample marge de millora i amb aquesta finalitat ha registrat 10 al·legacions al Pla d’Ordenació Detallat. El portaveu de la formació assembleària, Xavi del Señor, ha indicat que “es tracta d’al·legacions relacionades amb millores en el medi ambient, la mobilitat sostenible, el soterrament de l’accés sud o el desenvolupament d’un Pla d’Habitatge municipal”.

L’agrupació electoral considera el Pla General “la pedra angular del futur de Castelló pel que en els documents normatius ha de contemplar-se aquestes qüestions i sobretot un element cabdal per als poders públics com és un Pla d’habitatge municipal”. Del Señor ha explicat que aquest últim punt és una les principals qüestions per les que han decidit fer el pas i registrar al·legacions.

El portaveu ha explicat que “ni el Pla General Estructural ni el Pla Detallat contemplen un Pla específic per a promoure les condicions necessàries i les normes pertinents per fer efectiu el dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. En els dos Plans hem al·legat en aquest sentit.”

A més, el regidor de l’agrupació electoral apunta que “aquesta mancança es pot interpretar com una renúncia a emprendre polítiques actives d’habitatge públic, ja que actualment el Pla supedita la disponibilitat d’habitatges públics a la iniciativa privada. No podem perdre aquesta oportunitat per avançar en garantir el dret a l’habitatge des de l’àmbit públic”.

A més a més, la resta d’al·legacions de Castelló en Moviment aborden qüestions relacionades amb el parc agrari, l’anella verda, la mobilitat sostenible, un pla de mobilitat específic per a la marjaleria, les super illes o el soterrament de l’accés sud ferroviari, entre d’altres qüestions.