Declaracions Regidors
  • El responsable de l’Oficina ha de ser triat per una majoria de tres cinquenes parts del Ple, la qual cosa obliga a un acord entre 16 regidors.

Castelló en Moviment continua en la seua campanya per a combatre la corrupció des de l’àmbit municipal. L’aprovació de l’oficina contra el frau en el ple extraordinari sobre corrupció contempla que al capdavant d’aquest nou organisme hi haja un director o directora, que haurà de ser aprovat per tres cinquenes parts del Ple, a proposta del govern municipal. En una corporació municipal de 27 regidors suposa comptar amb el suport d’almenys 16 regidors. Per tant cal l’acord entre els regidors PSOE (6), Compromís (4), Castelló en Moviment (4) més Ciudadanos (4) o el PP (8).

La regidora Anna Peñalver ha explicat que haurà de ser una «un perfil independent de reconeguda trajectòria democràtica». Aquesta persona s’haurà d’encarregar, entre altres funcions, del control, vigilància i seguiment dels contractes públics de major quantia per a garantir el compliment de les condicions establertes en els seus plecs.

Seria interessant generar formes de col·laboració entre l’Oficina municipal i l’autonòmica, tal com ja es planteja en la Llei de creació de l’Agència Antifrau Valenciana.

Aquest nou òrgan municipal, per a la regidora municipalista, haurà de col·laborar amb altres departaments com la Intervenció General i als restants òrgans de control de l’Ajuntament de Castelló, així com el Tribunal de Comptes, el Síndic de Comptes i l’oficina antifrau autonòmica. De fet, Peñalver ja va declarar que «seria interessant generar formes de col·laboració entre l’Oficina municipal i l’autonòmica, tal com ja es planteja en la Llei de creació de l’Agència Antifrau Valenciana; per compartir informació, mecanismes de seguiment i fiscalització i manuals de bones pràctiques».

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència calcula l’existència d’un 25% de sobrecost en la contractació pública.

Per a la formació municipalista cal impulsar nous mecanismes per a prevenir i lluitar contra la corrupció en l’àmbit municipal i posen d’exemple la contractació pública. «La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència calcula l’existència d’un 25% de sobrecost en la contractació pública. Transparència Internacional recull que el dany estimat de la corrupció en la contractació pública oscil·la entre el 10 i el 25%, i en alguns casos arriba entre el 40 i el 50% del valor del contracte. Ens sembla necessari generar nous espais i procediments per combatre el frau i la corrupció» ha recordat Peñalver.