Article Del Port

Ja els hi avance que és bastant probable que aquest article reba crítiques fonamentades en la meua falta de coneixements tècnics, però com també és probable que aqueixes crítiques vinguen en bona part d’aquells que, sabent molt més que jo, es van dedicar a promoure i recolzar la construcció d’aeroports sense avions i estacions d’AVE en erms deserts amb l’excusa de l’interès general, ja em permetran vostès la gosadia d’opinar sobre el projecte de connexió ferroviària del port de Castelló, ja que la setmana passada, quan vaig veure en els mitjans la notícia que PortCastelló desbloquejava l’accés ferroviari pel sud després de 15 anys d’espera, em van assaltar els dubtes. Cal advertir que no tracte de qüestionar la necessitat que el port tinga una connexió ferroviària adequada, sinó la conveniència que siga tal com s’està plantejant i el moment triat per PortCastelló per prendre aquesta decisió.

L’any 2012, el Ministeri de Foment va encarregar la redacció d’un document que comparara les diferents alternatives d’accés al port.

L’any 2012, el Ministeri de Foment va encarregar la redacció d’un document que comparara les diferents alternatives d’accés al port. Les opcions contemplades n’eren tres, anomenades Centre, Sud i Nord. La conclusió d’aquest estudi previ va ser que l’opció més favorable era l’alternativa Sud però curiosament, el juliol de 2015, després d’anys de passivitat i declaracions d’intencions buides, quan el Ministeri de Foment va aprovar “l’Estudi Informatiu del Nou Accés Ferroviari Sud al Port de Castelló”, l’opció millor valorada, oh sorpresa!!, ja no era la Sud sinó la Centre. Per donar suport a aquesta decisió, el Ministeri va presentar un nou document de comparació on únicament s’analitzaven les opcions Sud i Centre (desapareixia la Nord) i es modificaven els indicadors del document inicial per tal que l’alternativa Centre resultara la millor valorada, tot i que suposarà la connexió a la via general amb un branc en trinxera que allunyarà encara més Castelló d’Almassora i aïllarà els Barris del Sud de la ciutat.

Encara no he pogut esbrinar els motius que van dur al Ministeri a canviar els criteris, ja que l’opció Centre planteja limitacions insalvables

Encara no he pogut esbrinar els motius que van dur al Ministeri a canviar els criteris, ja que l’opció Centre planteja limitacions insalvables. D’una banda naix limitada en la seua connectivitat i totes les mercaderies que hagen de viatjar en direcció a Catalunya hauran d’anar des del port a Vila-real per fer el canvi de sentit, la qual cosa implicarà una inversió suplementària i saturarà encara més l’actual traçat ferroviari entre Castelló i Vila-real. A més a més introduirà el transport de mercaderies perilloses per traçats plenament urbans. D’altra banda, la connexió Centre tal com es planteja a l’estudi informatiu, no té la flexibilitat suficient per a adaptar-se al possible futur desdoblament de la línia ferroviària i afecta a l’actual operativitat dels trens, ja que cisalla la via central tallant l’itinerari d’altres trens en aquesta via. Però tot i ser aquestes qüestions prou importants per a replantejar-nos el projecte, crec que el més greu és l’afecció territorial de l’alternativa Centre, ja que produirà una enorme cicatriu a l’àrea metropolitana de Castelló. Hem de tindre en compte que el canvi de sentit dels trens de mercaderies generarà un gir de grans dimensions que no sols ens separarà d’Almassora sinó que hipotecarà el sud del nostre terme i dificultarà encara més la connexió dels Barris del Sud amb el centre de Castelló, augmentant la vulnerabilitat i les dificultats d’integració territorial i social d’aquests barris.

A més a més sorprèn que PortCastelló anunciara fa uns dies que va a començar la redacció urgent del projecte constructiu dels accessos ferroviaris al port.

A més a més sorprèn que PortCastelló anunciara fa uns dies que va a començar la redacció urgent del projecte constructiu dels accessos ferroviaris al port. Sembla que el Sr. Toledo, president de PortCastelló, no està tenint en compte que just ara estan en marxa un seguit d’estudis fonamentals per al nostre territori. El passat 7 de setembre es va formalitzar el contracte per a la redacció del Pla d’Acció Territorial de l’Àrea Funcional de Castelló, un instrument clau d’ordenació supramunicipal que engloba un total de 70 municipis. D’altra banda el govern central ha comunicat que implantarà la doble plataforma i el Ministeri ha començat els tràmits per estudiar noves alternatives al traçat de l’AVE, ajornant en dos anys el pressupost per a un projecte constructiu que definirà el corredor mediterrani. Al BOE ja s’ha anunciat la licitació de l’estudi informatiu per a la línia d’alta velocitat entre València i Castelló. Per tot això rec que la decisió de PortCastelló de començar ara la redacció del projecte constructiu, considerant com a opció final d’estudi l’accés Centre a través dels Barris del Sud de Castelló, no arriba en el moment més convenient ja que ens trobem en plena reconsideració no sols dels actuals traçats ferroviaris, sinó dels criteris de planificació supramunicipal de les nostres comarques. Per tant, a Castelló correm el risc que l’opció que pretén desenvolupar PortCastelló nasca obsoleta, hipotecant de manera irreversible no sols la configuració del nostre territori, sinó també la mateixa capacitat competitiva del port.

Xavi del Señor, portaveu de Castelló en Moviment.