Ajuntament De Castelló
  • Castelló en Moviment porta un any sol·licitant un informe sobre l’aplicació de la Instrucció per a la inclusió de clàusules socials en la contractació pública. Ha reclamat al Consell de Transparència perquè dictamine si el consistori està incomplint les seues obligacions.

L’agrupació electoral, Castelló en Moviment, ha posat sobre la taula un altre assumpte que tensa les relacions amb el bipartit. En aquest cas es tracta de l’accés a la informació.

La regidora de la formació assembleària, Anna Peñalver, ha explicat que des de maig del 2016 el seu grup municipal ha reclamat fins a tres vegades en les comissions informatives del consistori un informe per avaluar la inclusió de criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament. Peñalver ha detallat que «la Instrucció sobre clàusules socials, aprovada el 2012, indica que han de fer una avaluació anual sobre la seua aplicació. El govern sap que per a nosaltres és una prioritat, però, després d’un any prefereixen seguir vulnerant el nostre dret a aquesta informació.»

Hem de vetllar pel compliment dels nostres drets, emprant les ferramentes al nostre abast» indica Peñalver.

La paciència de la formació municipalista ha estat curullada. Així, han registrat una reclamació al Consell de Transparència en la qual sol·liciten la seua mediació perquè intervinga en aquest assumpte. «Estan forçant-nos contínuament amb greuges com aquest» assenyala Anna Peñalver. En aquesta reclamació relaten, junt amb les actes de les comissions per acreditar la seua versió, les diverses ocasions en què han sol·licitat aquesta informació, així com la manca de resposta per part de l’equip de govern. Segons assenyala la Llei de Transparència el límit per respondre és de 30 dies.

Estan forçant-nos contínuament amb greuges com aquest» assenyala Anna Peñalver.

El Consell de Transparència és un òrgan independent en matèria de transparència de la Generalitat Valenciana, i segons indica la Llei de Transparència, és el pas previ a la impugnació en el Tribunal Contenciós-administratiu, un pas que els municipalistes no descarten. «Hem de vetllar pel compliment dels nostres drets, emprant les ferramentes al nostre abast» indica Peñalver, per afegir a continuació que «les clàusules socials són una ferramenta per a combatre les desigualtats i afavorir nous sectors econòmics, no podem permetre que el govern continue bloquejant el nostre treball al respecte».