Remunicipalitzar
  • L’agrupació electoral lamenta que el govern municipal segueix sense explicar com controla que les empreses adjudicatàries complisquen amb les condicions laborals del personal que presta serveis públics.

La preocupació de Castelló en Moviment per la situació laboral dels treballadors i les treballadores dels serveis privatitzats s’ha convertit en un altre assumpte que distància als municipalistes del PSOE.

La regidora Anna Peñalver ha fet referència als contractes de l’Ajuntament amb les empreses privades que gestionen diversos serveis públics. Així, ha explicat que el gener del 2017 va preguntar en comissió informativa del consistori pel mecanisme que empra el govern municipal per a controlar el compliment dels compromisos d’aquestes empreses respecte a les condicions del seu personal. «Com en aquella ocasió no vam rebre resposta, vam repetir la pregunta el març passat, però, el govern continua sense atendre la nostra petició» ha declarat Peñalver.

La manca d’informació al respecte ha conduït a l’agrupació electoral a definir d’«immobilista» la posició del govern municipal en aquest àmbit.

La manca d’informació al respecte ha conduït a l’agrupació electoral a definir d’«immobilista» la posició del govern municipal en aquest àmbit. Així, Peñalver ha recordat que el grup municipal de Castelló en Moviment també fa un any que sol·licita un informe sobre l’aplicació de la Instrucció per a la inclusió de clàusules socials en la contractació pública. «Finalment hem reclamat al Consell de Transparència perquè dictamine si el consistori està incomplint les seues obligacions» ha explicat.

Al desinterés sobre la situació laboral del personal que treballa en serveis privatitzats, sumem que es vulnera el nostre dret a rebre informació.

Segons valor Peñalver, aquests dos fets evidencien l’estat de les relacions entre els signants del Pacte del Grau. «Al desinterés sobre la situació laboral del personal que treballa en serveis privatitzats, sumem que es vulnera el nostre dret a rebre informació. Ambdues qüestions són primordials per a nosaltres» ha valorat la regidora.