Declaracions Regidors
  • El portaveu de la formació assembleària ha mantingut una reunió amb Enric Nomdedeu per consultar la possibilitat que l’entitat valenciana d’ocupació dirigisca formació al Parc Agrari.

Castelló en Moviment continua treballant en el disseny d’una de les inversions més innovadores incloses als Pressupostos Municipals de 2018 dins del seu Pla «Castelló, Ara», el Parc Agrari, amb una partida pressupostaria reservada de 100.000 euros per començar a posar-lo en funcionament. En eixe sentit, el portaveu de la formació assembleària, Xavi Del Señor, va mantindré una reunió amb el director del Servei Valencià de Formació i Ocupació (Servef), Enric Nomdedeu, per consultar la possibilitat d’ampliar l’oferta de cursos conduits al sector agrícola i, en particular, al Parc Agrari municipal.

«Li hem explicat al Director del Servef la nostra idea de Parc Agrari i s’ha mostrat interessat. La recuperació de l’agricultura és fonamental en la transició productiva que necessita Castelló i, en eixe sentit, un Parc Agrari municipal en cooperació amb el Servef pot ser una oportunitat per formar a nous agricultors, combinant diferents programes de formació i de foment de l’ocupació que ja existeixen amb la inversió de l’Ajuntament per posar en marxa eixe Parc Agrari», considerava Xavi Del Señor com a balanç de la reunió.

Un Parc Agrari municipal en cooperació amb el Servef pot ser una oportunitat per formar a nous agricultors, combinant diferents programes de formació i de foment de l’ocupació

Castelló en Moviment va incloure el Parc Agrari com una esmena als Pressupostos Municipals de 2018 dins del seu Programa «Castelló Vila Verda» com una aposta per estimular la recuperació de l’agricultura i posar en valor la seua riquesa paisatgística, seguint els exemples dels Parcs Agraris de Fuenlabrada i del Baix Llobregat que ja funcionen amb èxit.

«El Parc Agrari és útil per a la transformació del model de ciutat en dos sentits: en el sentit paisatgístic, perquè posaria en valor la importància de l’agricultura a Castelló i avançaria en abandonar un model de ciutat només de ciment; i en el sentit productiu perquè, tot i que inicialment no tindria un pes econòmic central, serviria per posar el valor l’agricultura i situar-la com una oportunitat real de dedicació laboral», afegeix Del Señor.