Declaracions Regidors
  • El regidor adverteix que constructores, multinacionals i entitats bancàries han al·legat per recuperar un model d’urbanisme basat en la bambolla immobiliària, l’especulació del territori i la venda del patrimoni.

La formació assembleària ha analitzat les al·legacions presentades al Pla General Estructural. El passat 21 de març va finalitzar el termini per a presentar-les i l’agrupació electoral ha realitzat la seua pròpia propi anàlisi per valorar la seua posició. En total hi ha 463 al·legacions de les quals 25 són de la formació assembleària.

El portaveu de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, ha informat que el nombre més gran són al·legacions sobre la classificació del sòl, seguides per les al·legacions de la Marjaleria, i en menor mesura les referents als masets del Crèmor.

Si se cedeix a les pressions d’aquests grups tan sols per satisfer les butxaques d’unes poques persones molt poderoses, el nostre grup polític haurà de replantejar-se la seua posició.

El regidor ha declarat que «hi ha un nombre important d’al·legacions registrades per grups de pressió de l’oligarquia local, la qual està pressionant per tornar al vell model de ciutat de la bambolla immobiliària i l’especulació del territori. Aquesta minoria intenta prendre les decisions sobre el futur de Castelló pensant únicament en els seus interessos en contra de la immensa majoria de la població. Doblegar-se a les seues pretensions seria un error polític».

Castelló en Moviment és molt crític respecte a les propostes per a retornar a un model d’urbanisme al servei de les grans constructores, multinacionals i entitats bancàries. Des de la formació municipalista adverteixen que «si se cedeix a les pressions d’aquests grups i el Pla General Estructural es desdibuixa respecte al projecte original, tan sols per satisfer les butxaques d’unes poques persones molt poderoses, el nostre grup polític haurà de replantejar-se la seua posició».

Per la seua banda, l’Ajuntament ha externalitzat la resolució de les al·legacions a l’empresa «García Campá y Asociados SL» amb un contracte menor per 18.000 euros, tal com consta en el Portal de Transparència de la corporació municipal.