Assemblea Cooperativa
  • La formació assembleària valora positivament l’aprovació del conveni que signaran properament el Consistori i la Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA), amb una dotació econòmica de 68.759 euros.
  • El conveni amb FEVECTA permetrà donar ús al viver d’empreses municipal CIES, infrautilitzat des de que el PP el va inaugurar en 2011.
  • La llançadora d’empreses cooperatives és una proposta que Castelló en Moviment va introduir als pressuposts municipals de 2016, com a instrument per promoure l’economia social i cooperativa a la ciutat.

Entre les mesures que Castelló en Moviment va introduir als pressuposts d’enguany, després de paralitzar les ordenances fiscals del bipartit, va haver la de cedir una part del viver d’empreses municipal CIES, ubicat a la Ciutat del Transport, a FEVECTA per tal de donar un servei de formació, acompanyament i impuls a projectes d’empreses cooperatives.

La Cooperativa d’emprenedors és un bon recurs per a ajudar directament a aquelles persones que volen emprendre una empresa cooperativa, on podran tenir facilitats en els tràmits i gestions.

Vàrem introduir aquesta proposta després de reunir-nos amb representants de FEVECTA i constatar el potencial d’apostar per un recurs tant potent i innovador per a donar suport l’emprenedoria social cooperativa a la nostra ciutat, contribuint així promoure un canvi social, econòmic i empresarial” afirma el regidor Iñaki Vallejo. I és que la llançadora cooperativa és una proposta decidida per tal de donar suport  a emprenedores amb ganes de donar forma cooperativa als seus projectes d’autoocupació.

La Cooperativa d’Emprenedors que promourà FEVECTA al CIES permetrà que diferents projectes d’empresa cooperativa puguen iniciar el seu recorregut i activitat econòmica sense haver de constituir formalment una empresa pròpia, podent aprofitar l’estructura de la Cooperativa d’Emprenedors per a la recerca de clients, facturar, alta en Seguretat Social, tributació, ajudes, etc. A més, els futurs i futures cooperativistes podran usar les infraestructures del CIES, que compta amb diverses oficines i naus industrials, així com l’acompanyament i tutorització de personal expert en economia cooperativa.

Des de Castelló en Moviment fem una aposta decidida per projectes d’economia social i cooperativa per tal de promoure un canvi de model econòmic local, més centrat en les persones, la justícia social i la sostenibilitat ambiental.

La Cooperativa d’emprenedors és un bon recurs per a ajudar directament a aquelles persones que volen emprendre una empresa cooperativa, on podran tenir facilitats en els tràmits i gestions, així com una reducció important en les despeses en tributs i altres costs durant els primers mesos de vida. Els emprenedors poden centrar-se tranquil·lament en testar el seu projecte i posar en marxa l’empresa” ha assenyalat Vallejo.

Des de Castelló en Moviment fem una aposta decidida per projectes d’economia social i cooperativa per tal de promoure un canvi de model econòmic local, centrat en les necessitats de les persones, la justícia social i la sostenibilitat ambiental, al temps que es desenvolupen alternatives reals front al model d’atur, precarietat laboral i exclusió social que pateixen milers de persones a la nostra ciutat.