PGOU
  • L’agrupació ciutadana demana en la Comissió informativa de l’Ajuntament de Castelló que la ciutadania puga saber quina és la influència dels grups de pressió sobre l’elaboració del PGOU.

L’agrupació ciutadana, en el marc del treball que està realitzant-se sobre el nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), ha presentat una proposta en la comissió de l’Ajuntament de Castelló per a evitar les pressions dels «lobbys» sobre la seua elaboració.

El regidor municipalista Xavi del Señor ha detallat aquesta mesura. Es tracta d’informar de la “traçabilitat normativa i la petjada legislativa, perquè la ciutadania puga saber quins col·lectius han participat en l’elaboració d’una norma, mitjançant reunions, remissions d’informes o altres mitjans”. De fet, aquesta mesura ja es contempla en el nou Pla Estratègic de Participació Ciutadana.

Per a evitar que aquestes situacions es tornen a repetir, cal transparència des del primer moment.

En l’explicació de del Señor, assenyala que la traçabilitat normativa «permet fer un seguiment dels diferents interessos en joc i la seua capacitat d’influència a l’hora de redactar les lleis». En l’àmbit municipal, el PGOU és la norma més important que aquest Ajuntament aprovarà en els pròxims anys. Aquest fet, segons l’opinió del regidor assembleari, demanda que la corporació faça «un exercici de transparència imprescindible en una societat cada vegada més conscient del poder dels grups de pressió en front a les reivindicacions ciutadanes i dels barris. A més, també permet un seguiment de possibles “portes giratòries”».

En concret, Castelló en Moviment demana que es penge a la web de l’Ajuntament la relació de reunions mantingudes entre els representants de l’equip de govern i els diferents col·lectius, associacions i/o empreses, així com els posicionaments i demandes de cadascun d’aquests. També que es faça públic el contingut d’altres propostes que hagen pogut arribar a la regidoria, relacionades amb el PGOU, per altres mitjans: registre, correu electrònic, etc.

Finalment, Xavi del Señor, ha declarat que «per a evitar que aquestes situacions es tornen a repetir, cal transparència des del primer moment. Hem d’aprendre la lliçó dels abusos urbanístics de les darreres dècades, amb un PGOU anul·lat perquè vulnerava greument els drets dels veïns i veïnes per a proporcionar suculents beneficis a uns pocs