Democràcia Lluita Quotidiana
  • Acabada la primera fase del grup de treball sobre l’obertura dels Plens municipals a la participació ciutadana, la formació assembleària demana voluntat política per a donar un pas més.

Durant els darrers mesos, representants dels cinc grups polítics de l’Ajuntament de Castelló han treballat per a habilitar i regular un torn de precs i preguntes que tindrà lloc en finalitzar la sessió plenària mensual del consistori. L’agrupació electoral entén aquesta solució com una mesura ràpida que permetrà escoltar la veu veïnal amb la majora celeritat possible, probablement a partir de juny.

No obstant això, la formació considera que es pot anar més enllà, com demostren els reglaments d’altres municipis, que contemplen la presentació de mocions avalades per un determinat nombre veïns, la intervenció oral d’una associació en algun punt de l’ordre del dia del Ple que li afecte, la cessió de l’ús de la paraula a una associació per part d’un grup polític, o fins i tot la intervenció de forces polítiques que s’hagen presentat a les eleccions anteriors i hagen obtingut almenys un 3% dels vots, tot i que no estiguen representades a l’Ajuntament. “Hem estat estudiant totes aquestes possibilitats i pensem que els Plens dels Ajuntaments es poden convertir en debats molt més flexibles i rics del que han sigut fins ara”, ha declarat Anna Peñalver regidora de Castelló en Moviment.

Per això esperen que els informes jurídics demanats a la Secretaria de l’Ajuntament, que es complementaran amb un informe del Consell Jurídic Valencià, no suposen un obstacle legal a una veritable participació ciutadana en els Plens, i que per tant es confirme la seua hipòtesi que tot siga qüestió de la voluntat política de l’Ajuntament.

L’agrupació electoral entén aquesta solució com una mesura ràpida que permetrà escoltar la veu veïnal amb la majora celeritat possible, probablement a partir de juny.

Alhora, la formació ciutadana informa que coincideixen en molts punts amb les reivindicacions de la Federación de Asociaciones de Usuarios y Consumidores de Castelló, que proposa el que anomenen “Escó Ciutadà” o “Escó 28”, en el cas de Castelló. Per això insisteixen en la necessitat d’obrir processos participatius profunds que possibiliten que siga la mateixa ciutadania qui decidisca com vol participar. Segons Peñalver, “nosaltres tenim idees sobre com obrir el Ple a la ciutadania i sobre molts altres mecanismes de participació transversal a totes les àrees de govern, però no volem imposar els nostres models. Volem un diàleg obert per a trobar les millors fórmules per a la nostra ciutat”.