Joan Turu. PAH.
  • Castelló en Moviment considera positiu ampliar el parc públic d’habitatge social gràcies a recuperar els pisos que estan en propietat de les entitats financeres.
  • Espera que la citada Llei es pose en funcionament en caràcter urgent per solucionar el drama social dels desnonaments.

Aquest passat dilluns el president de la Generalitat Valenciana i la Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori van presentar el projecte de Llei per la Funció Social de l’Habitatge al País Valencià. Aquesta proposta s’aprovarà el dimecres 16 de Març pel ple del Consell i es tramitarà en les Corts per via d’urgència. Des de l’agrupació electoral Castelló en Moviment, per veu del seu regidor Iñaki Vallejo, valoren de forma positiva la llei perquè “és un avanç en el reconeixement de la funció social de l’habitatge enfront de la consideració que tenia fins ara d’objecte d’especulació. Es garanteix l’accés a l’ús de l’habitatge sense afectar a la propietat, i millora el municipalisme ja que delega en els Ajuntaments la labor de la Generalitat”.

La Generalitat considera habitatge desocupat el que porta més de dos anys deshabitat i és propietat d’entitats financeres o grans propietaris, i exclou a particulars i segones residències.

L’ “esperada” llei intervé sobre els habitatges buits dels grans propietaris (entitats financeres i immobiliàries principalment), i els obliga a inscriure’s en un Registre d’Habitatges Buits. El regidor Vallejo assenyala que “garantir l’accés a un habitatge digne és un dret innegociable, pel que amb un parc de pisos buits com el de la SAREB és un sense sentit que encara no es puga protegir aquest dret”. Segons les xifres que va pronunciar el president de la Generalitat hi han més de mig milió d’habitatges desocupats al País Valencià. A més, s’ha anunciat que es contemplen multes de fins a 30.000 euros en els casos més greus d’incompliment de la citada llei, per exemple, en cas que no es cediren habitatges. La Generalitat considera habitatge desocupat el que porta més de dos anys deshabitat i és propietat d’entitats financeres o grans propietaris, i exclou a particulars i segones residències.

El regidor de Castelló en Moviment ha assenyalat que “esperem que la Llei de Funció Social de l’Habitatge es pose en marxa de forma urgent i per fi les desenes de famílies de Castelló a l’espera d’un habitatge puguen accedir a aquest dret. Només trobem algunes febleses en la tècnica legislativa que es poden corregir amb esmenes i el Reglament de desenvolupament. I s’oblida de l’autònom i xicotet empresari enfront de les execucions hipotecàries, que perden el seu habitatge per avalar el seu treball i sense dret a atur.”