Contra La Pobreza
  • Un informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament assenyala que cap família està percebent actualment aquesta prestació econòmica a causa dels retards en el seu pagament.
  • Castelló en Moviment recorda que es tracta d’un dret subjectiu i sol·licitarà que l’Ajuntament avance el seu pagament i es faça entitat col·laboradora.

Segons un informe del negociat del programa d’emergència social de l’Ajuntament de Castelló, cap ciutadà està percebent actualment la Renda Garantida de Ciutadania. Des de l’1 de Gener del 2015 hi han 712 famílies amb expedients tramitats, i queden pendents per resoldre i pagar 533 expedients. El 2016 s’han formulat 93 expedients, entre renovacions i noves sol·licituds.

Dur a terme actuacions d’integració social que superen la visió caritativa de les ajudes d’emergència social, i així procurar atacar les desigualtats socials des d’una visió apoderadora.

Aquest informe s’ha realitzat a demanda del grup municipal Castelló en Moviment. La gestió d’aquestes ajudes correspon a Benestar Social i nombrosos Ajuntaments i mancomunitats actuen com a entitats col·laboradores. La formació assembleària ha proposat que l’Ajuntament de Castelló es faça entitat col·laborada en la seua gestió per agilitzar el seu pagament i han qualificat d’inacceptable aquesta demora.

Així, el pròxim ple hi haurà una proposta de Castelló en Moviment per a la signatura d’un conveni amb la Conselleria amb l’objectiu d’agilitzar i garantir el seu pagament. La regidora Beltran ha assenyalat que “es podria plantejar la bestreta del pagament amb fons propis, o cercant altres vies de finançament i assumint tan sols els possibles interessos que li poguera suposar la subscripció d’un préstec amb alguna entitat bancària amb l’aval de la Generalitat.

Tal com assenyala la mateixa Conselleria de Benestar Social, la Renda Garantida de Ciutadania és un “dret” que poden exercir “les persones que manquen de recursos suficients per a mantenir el seu adequat benestar personal i familiar”. Per a la formació assembleària, segons les paraules de Paz Beltran, “aquesta és una eina integral tremendament potent que ofereix la possibilitat de dur a terme actuacions d’integració social que superen la visió caritativa de les ajudes d’emergència social, i així procurar atacar les desigualtats socials des d’una visió apoderadora”. Aquesta és una de les propostes que es van abordar en l’última Mesa d’emergència social celebrada el passat dimecres 16 de març.