Assemblea 1 Any De CsEnMov

Ja han passat 12 mesos des de les eleccions, el passat 24 de maig es va complir un any de que vam entrar a l’Ajuntament i la Diputació. Des de llavors hem estat treballant per complir els compromisos adquirits en el nostre programa electoral, creiem que és una bona ocasió per reunir-se i avaluar com ha estat l’any.

El dissabte 4 de juny ens reunirem al Pinar del grau a les 10h per valorar aquest any tan intens. Per finalitzar la jornada farem un dinar de pa i porta. Per a poder preparar la logística de l’assemblea preguem confirmació d’assistència escrivint un mail a mesa@castelloenmoviment.org

Ordre del dia:

  • Revocació de la taula.
  • Avaluació 1er any de Castelló en Moviment:

Hem pensat que la dinàmica serà que cadascú reflexione prèviament sobre l’anàlisi de què ens ha agradat i què no, què canviaríem i quèno, què s’ha viscut amb més intensitat en positiu i en negatiu, què esperàvem … què funciona …. (pensem en positiu). A l’assemblea, debatrem aquests temes en grups reduïts. Després ho posarem en comú i debatrem els temes i assumptes que més s’hagen repetit en els grups. Basant-nos en aquestes reflexions, es farà un document que servisca de base a una segona assemblea on es decidiran propostes concretes de funcionament.

  • Torn obert de paraules