Auditoria
  • Castelló en Moviment fa les seues propostes de reglament a la Comissió no permanent d’investigació de la Junta de Festes.

Finalitzades les festes de la Magdalena, i després de la constitució de la Comissió d’investigació el passat 16 de Febrer, l’auditoria de les entitats encarregades de gestionar les festes es posa de nou en marxa. Aquest dilluns 7 de març, Castelló en Moviment ha proposat a la resta de grups polítics un reglament de funcionament amb la voluntat d’engegar com més aviat les tasques d’aquesta comissió.

Entre les propostes de funcionament, el regidor del Señor ha destacat l’aposta de Castelló en Moviment perquè les sessions siguen obertes al públic de forma equiparable als Plens. La formació assembleària espera comptar amb el suport de la resta de grups per aconseguir “un funcionament on el treball del dia a dia de la comissió estiga obert a tothom”, el que suposaria una novetat en el funcionament habitual de les comissions del consistori. A més a més, l’agrupació electoral proposa sessions ordinàries quinzenals, amb un nombre total de 10 sessions, uns terminis que portarien el tancament de la Comissió cap a l’estiu. La següent sessió de la Comissió servirà per acordar el reglament de funcionament després que les distintes forces polítiques facen les seues aportacions, “amb l’objectiu de fixar calendari de sessions, compareixences, i petició documentació”.

Un funcionament on el treball del dia a dia de la comissió estiga obert a tothom.

La comissió d’investigació naix amb l’objectiu d’auditar els últims 8 exercicis, el que suposa remuntar-se al 2008, quan la Junta funcionava amb el paraigua jurídic de la Fundació de Festes. El regidor i president de la Comissió, Xavi del Señor ha assenyalat que aquesta Comissió hauria de servir per a “que la investigació estiga al servei de deliberar de la forma més oberta possible com volem que gestionen els recursos que destinem al món de la festa. Iniciem una investigació des del coneixement públic que estem davant una entitat vessada d’irregularitats, ara cal que ens activem per a anar fins al fons i repensar com podem posar en marxa un nou model que democratitze la gestió dels recursos públics.”